"Columbus Day" of "Native American Day"?

Zoals elk jaar wordt er vandaag Columbus Day gevierd in de Verenigde Staten. Dat is op de dag dat de Italiaanse ontdekkingsreiziger in Spaanse dienst Christoffel Columbus in 1492 het eerste Amerikaanse eiland Guanahani of San Salvador in zicht kreeg. De Indianen in de VS zijn echter niet zo enthousiast over die "ontdekking".
2008 AP

"Columbus Day"' is sinds 1934 een jaarlijks terugkerend feest in de Verenigde Staten. In steden zoals New York gaat dat dan steevast gepaard met een grote parade doorheen Manhattan, maar ook in andere steden gaat 12 oktober niet onopgemerkt voorbij.

De laatste decennia is daartegen evenwel protest gerezen, uit linkse hoek, maar vooral ook bij de oorspronkelijke bevolking de Indianen die blijkbaar in 1492 niet reikhalzend zaten uit te kijken om door de Europeanen "ontdekt" te worden.

De staat South Dakota, waar de Indianen 8,5% van de bevolking omvatten, heeft in 1990 Columbus Day herdoopt in Native American Day. Berkeley, een voorstad van San Francisco in Californië, houdt sinds 1992 een Indigenous Peoples Day. Dit jaar zullen steden zoals Albuquerque (New Mexico), Portland (Oregon), St. Paul (Minnesota) en Olympia (Washington) zich bij die Indiaanse herdenking aansluiten. Vorig jaar deden Minneapolis en Seattle dat al.

Er is dus een trend en die wordt in de hand gewerkt doordat veel Indianen de aloude reservaten achter zich laten en zich gaan vestigen in grote steden en daar dus kiezers worden. In totaal is slechts 2% van de huidige Amerikanen van Indiaanse afkomst, maar die groep krijgt wel steeds meer erkenning in de VS.

Ontdekking of kolonialisme?

Niet iedereen wil Columbus Day evenwel achter zich laten. Veel Amerikanen zijn nu eenmaal gehecht aan tradities en dan zeker de talrijke gemeenschap met Italiaanse "roots", die erg trots zijn op de Genuees Christoffel Columbus. 

Was Columbus zelf dan een voorstander van goede relaties met de Indiaanse bevolking, dan werd dat voorbeeld niet gevolgd door veel van de Spaanse "conquistadores"die met hem naar "India" of "de Nieuwe Wereld" kwamen en de andere Europeanen in hun spoor. Wat volgde, was een geschiedenis van kolonisering, slavernij, landdiefstal en discriminatie, etnische zuivering en soms ronduit volkerenmoord. 

Aan de andere kant staat Columbus wel symbool voor de transatlantische "link" tussen Europa en Amerika en zijn alle huidige staten op het Amerikaanse continent -de VS incluis- gesticht door Europese kolonisten. Veel Amerikanen vinden het ontkennen van die historische band dan ook ronduit idioot of een voorbeeld van zelfontkenning.

Hoe dan ook blijft de eerste reis van Columbus in 1492 één van de belangrijkste historische gebeurtenissen ooit en een prestatie van zeemanschap en geografisch inzicht. We weten nu ook dat Columbus niet de eerste Europeaan in Amerika was; dat was de Noorse Viking Bjarni Herjulfsson in 986.

De echte ontdekkers van Amerika waren natuurlijk de voorouders van wat Columbus "Indianen" noemde die duizenden jaren geleden vanuit Azië naar Amerika trokken. En waarom Amerika niet naar Columbus genoemd werd, maar naar zijn eveneens Italiaanse reislustige tijdgenoot Amerigo Vespucci, is dan weer een ander verhaal.