"Geloof dat we dicht bij akkoord staan en hoop op snelle oplossing"

Er lijkt een oplossing in de maak voor het personeelstekort van de Brusselse Franstalige jeugdrechters. Die hadden vorige maand in een brief naar minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aangekondigd dat ze zich vanaf deze week genoodzaakt gingen zien om minderjarigen vrij te laten door gebrek aan middelen en personeel.

De brief veroorzaakte grote polemiek, maar blijkt wel tot toenadering te hebben geleid tussen de bevoegde minister en de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Luc Hennart.

"Er zijn positieve stappen te melden", zegt de rechtbankvoorzitter. "Ik heb contact gehad met Geens en we hebben de cijfers kunnen uitklaren. Hij baseerde zich op andere cijfers en ik heb kunnen uitleggen waar de problemen zaten. Ik geloof dat we dicht bij een akkoord staan en heb goede hoop op een snelle oplossing."

"Ik heb de jeugdrechters op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en hoop dat ze daarmee rekening zullen houden. Ze hadden namelijk een ultimatum gezet op deze week, maar misschien kunnen ze - in het licht van de recente ontwikkelingen - nog even afwachten."