"Het Groene Boekje is de schatbewaarder van onze spelling"

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft het eerste exemplaar van het vernieuwde Groene Boekje in ontvangst mogen nemen. De spellingregels zijn deze keer niet gewijzigd.

Crevits kreeg het eerste exemplaar van het gedrukte Groene Boekje uit handen van Geert Joris, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. "Nederlands is een elegante maar moeilijk te spellen taal", aldus de minister. "Het Groene Boekje is de schatbewaarder."

Tegelijkertijd werd in Nederland de vernieuwde Woordenlijst van de Nederlandse Taal voorgesteld. Daar nam de ambtgenoot van Crevits, Jet Bussemaker, het eerste exemplaar in ontvangst. "Het Nederlands is onze sterkste en meest onbreekbare band met onze noorderburen", aldus Crevits, die wees op enkele taalverschillen in Vlaanderen en Nederland. "Net die regionale verschillen zijn de charme van onze taal."

"hashtag" en "wifiverbinding"

De minister wees ook op de veranderende maatschappij, die zich uit in de taal. Zo zijn heel wat woorden opgenomen die te maken hebben met het domein computer en sociale media, zoals "hashtag" of "wifiverbinding". Daarnaast vermeldt de Woordenlijst ook woorden die specifiek zijn voor een taalgebied, zoals Suriname en delen van het Caraïbisch gebied waar het Nederlands een officiële taal is.

Crevits bracht de commotie over de tussen-n in herinnering, bij de lancering van de vorige editie in 2005. Nu zijn de spellingregels echter niet veranderd. "Met deze nieuwe editie is gekozen voor duurzame pacificatie", zei Crevits.

Het vernieuwde Groene Boekje telt minder trefwoorden dan de vorige editie, 52.000 tegen de eerdere 100.000. Het gaat nu om de 5.000 meest gebruikte woorden en de 47.000 woorden die het meest zijn opgezocht op de internetversie www.woordenlijst.org, aldus Geert Joris. De gedrukte versie telt 10.000 woorden die er de vorige keer niet in stonden, zoals "selfie". Daarnaast staan onder meer ook de spellingregels in het naslagwerk en wordt meer informatie gegeven bij de trefwoorden.

"Er staan minder trefwoorden in het Groene Boekje, maar meer op de website, die vernieuwd is", aldus nog Joris. Op woordenlijst.org staan nu 180.000 trefwoorden.

Gedrukte versie

Crevits wees nog op het belang van een gedrukte versie van het Groene Boekje. "De onlineversie doet niets af aan de waarde van de papieren versie, die de 52.000 meest gebruikte woorden bevat."

Het Groene Boekje wordt uitgegeven door Van Dale.