Overheid moet mensensmokkelaars opsporen via internet

Mensensmokkelaars zijn politie en parket vaak te snel af omdat ze steeds nieuwe manieren vinden om vluchtelingen te ronselen. Dat zegt het Federaal Migratiecentrum Myria in zijn jaarverslag. Het centrum roept de overheid op om mensensmokkelaars op te sporen via het internet en hun geldstromen droog te leggen.

Hoewel het aantal vluchtelingen de afgelopen maanden sterk is toegenomen, blijken politie en parket toch niet méér gesmokkelde mensen te vinden. Mensensmokkelaars zijn hen vaak een stap vóór.

Zij gebruiken meer en meer sociale media en het internet om vluchtelingen te ronselen. Langs die kanalen worden vluchtroutes besproken en onderling afspraken gemaakt. "Er moet ons de kans worden geboden om ook via het internet mee te luisteren en te proberen om bepaalde communicaties te onderscheppen", zegt magistraat Frank Demeester.

Met mensensmokkel is grof geld gemoeid. Smokkelaars vragen duizenden euro's om vluchtelingen de grens over te helpen. Die geldstromen blootleggen wordt moeilijker omdat de smokkelaars hun toevlucht nemen tot hawala-bankieren, zeg maar ondergronds bankieren. "Bepaalde transacties worden gedaan in onderling vertrouwen", zegt Demeester. "Het geld gaat niet meer rond, en kan dus ook niet onderschept worden." 

Myria vraagt meer sensibilisering rond fenomeen loverboys

Myria heeft ook veel aandacht voor het fenomeen van de loverboys, jonge mannen die kwetsbare meisjes ronselen voor de prostitutie. Die meisjes worden niet alleen gerekruteerd in landen als Roemenië, Hongarije of Albanië, maar ook in eigen land. Ook dat ronselen verloopt vaak via sociale media, maar ook bijvoorbeeld via jeugdinstellingen.

"De jeugdsector is een ontbrekende schakel in de strijd tegen loverboys", zegt Stef Janssens van Myria. "Ook de jeugdbrigades van de lokale politie en de jeugdmagistraten moeten nog meer vertrouwd gemaakt worden met de indicatoren van mensenhandel."

Niet alleen rond het fenomeen van loverboys, ook rond de strijd tegen kindhuwelijken is nog meer sensibilisering nodig. Zulke huwelijken worden heel weinig geregistreerd, zeker omdat deze gebeuren binnen de families.