Sven Gatz maakt geld vrij voor non-fictie

Voor het eerst komt er in het Vlaams letterenbeleid een aparte subsidielijn voor non-fictie. Minister van Cultuur Sven Gatz (Open vld) trekt daar 242.000 euro voor uit.

Tot op vandaag geeft het Vlaamse letterenbeleid subsidies voor romans, vertalingen, strips, poëziebundels of essays. Non-fictie was daar tot nu toe niet bij, maar daar komt verandering in. "Door ook non-fictie te ondersteunen, kom ik tegemoet aan een gerechtvaardigde vraag", zegt Gatz.

"Overal in onze buurlanden wordt non-fictie wel gesubsidieerd. Bovendien heeft Vlaanderen de voorbije jaren heel goed gescoord in dit genre. Boeken als Congo van David Van Reybrouck of Orgelman van Mark Schaevers kaapten zelfs prestigieuze literaire prijzen weg."

Gatz had vorig jaar in zijn visienota Kunsten al aangekondigd dat hij ook in het non-fictiegenre wil investeren. De financiële injectie voor non-fictie is niet eenmalig. Deze extra middelen zullen elk jaar toegevoegd worden aan de basisdotatie van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). Hierdoor wordt het non-fictiebeleid duurzaam verankerd en kan het de komende jaren verder worden ontwikkeld.

Op dit moment wordt er met het VFL onderhandeld over een nieuwe beheersovereenkomst. In die overeenkomst zal verduidelijkt worden op welke manier het VFL met het non-fictiebeleid van start zal gaan.