1 op de 2 Vlaamse jongeren studeert aan de hogeschool

Steeds meer jongeren kiezen voor studies aan de hogeschool, blijkt uit cijfers van de Vlaamse Hogescholenraad. In het afgelopen decennium groeiden de opleidingen aan hogescholen met 40 procent.

Uit de oktobertelling van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) blijkt een stijging van 2,2 procent of 2.569 studenten tegenover vorig academiejaar. In totaal waren er op 1 oktober 117.262 studenten aan de basisopleidingen van de hogescholen ingeschreven.

De stijging van het aantal studenten is het grootst in de studiegebieden Gezondheidszorg (met onder meer Verpleegkunde), Handelswetenschappen en bedrijfskunde en Industriële wetenschappen en technologie. Het aantal inschrijvingen binnen het studiegebied Onderwijs daalt dan weer voor het tweede jaar op rij.

De ongelijkheid jongens-meisjes is sinds 2010 groter geworden. Toen waren 55 procent van de nieuwe studenten meisjes, dit jaar is dat opgelopen tot 57 procent. Het aandeel meisjes is het grootst in Gezondheidszorg (82 procent vrouwen), Sociaal-agogisch werk (79 procent) en Onderwijs (70 procent).

Omgekeerd zijn er veel meer mannelijke studenten in de studiegebieden Nautische wetenschappen (89 procent mannen) Industriële wetenschappen en technologie (84 procent) en Muziek en podiumkunsten (60 procent).

Volgens VLHORA heeft die groei in studenten echter niet gezorgd voor een groei in financiële middelen, integendeel: de hogescholen verloren de afgelopen jaren meer dan 25 procent van het budget per student. "Steeds meer studenten bedienen met steeds minder centen is niet langer vol te houden", waarschuwt het adviesorgaan.