"Loonhandicap weldra niet meer dan slechte herinnering uit verleden"

Premier Charles Michel (MR) heeft in de Kamer zijn beleidsverklaring voorgelezen. De premier onderstreepte daarin een aantal "historische" beslissingen, waarmee deze regering de Belgische economie "op de goede weg" heeft gebracht. Een bevlogen speech was het niet, meer een bloemlezing van genomen maatregelen. Alleen op het einde zat er wat vuur in.

De tweede beleidsverklaring van Charles Michel als premier verliep alvast minder turbulent dan een jaar geleden, toen de Kamer even in een heksenketel veranderde, door de wat onwennige aanpak van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) en de bruuske aanvallen vanuit de oppositie, in de eerste plaats door PS-fractieleidster Laurette Onkelinx.

Niets van dat alles vandaag, de opening van dit parlementaire jaar verliep op een gestructureerde manier en in een serene sfeer, waarop de premier van start kon gaan. Michel loofde tijdens zijn toespraak de vele maatregelen die zijn regering heeft genomen om de Belgische economie weer op de rails te zetten, de begroting op koers te houden en de sociale welvaart te beschermen.

Op de goede weg

"De Belgische economie is op de goede weg, die van de duurzame groei", begon Michel zijn toespraak. "De economische signalen zijn goed, maar ze zijn nog niet structureel genoeg", voegde hij eraan toe.

Michel somde een hele reeks genomen en geplande maatregelen op, over verschillende beleidsdomeinen heen. Zo prees hij onder meer de "historische hervorming" van de belastingen, op een sociale en verantwoordelijke manier. Applaus op de meerderheidsbanken was zijn deel. Hoongelach op de oppositiebanken volgde dan weer toen Michel met veel overtuiging stelde dat de taxshift gefinancierd wordt door nieuwe belastingen op kapitaal. "Nog nooit heeft een regering zoveel gebruikgemaakt van inkomsten uit kapitaal om de lasten op arbeid te verminderen", klonk het.

Michel liet zich echter niet door het rumoer uit het lood slaan en benadrukte nog een "historische stap" die deze regering heeft gezet: de loonhandicap, "die de voorbije jaren duizenden banen heeft verwoest", verkleinen. "Weldra zal de loonkloof met de buurlanden niet meer dan een slechte herinnering uit het verleden zijn", zei hij op een stellige toon.

Solide en verenigd

"Het werk dat we in één jaar gedaan hebben, is enorm", klopte de premier zich op de borst. "In één jaar tijd hebben we tal van economische en sociale hervormingen doorgevoerd. We hebben daarbij niet voor de makkelijke weg gekozen. Maar we willen vooruitgang boeken met respect voor het sociaal overleg, samen met hen willen we het hoofd bieden aan de uitdagingen waarvoor we staan."

De tweede beleidsverklaring van Michel was niet echt bevlogen of begeesterend te noemen, ze bleef te veel steken in een opsomming van de genomen en geplande maatregelen. Alleen op het einde van de toespraak zat er wat vuur.

"We zijn op de goede weg", herhaalde de premier. "We moeten de hoop doen herleven en het vertrouwen versterken." Dat de regering de genomen maatregelen nog beter moet uitleggen en de bevolking nog meer van het nut ervan moet overtuigen, beseft Michel naar eigen zeggen.

Hoe dan ook zijn "de eerste resultaten van ons werk al zichtbaar", maakte de premier zich sterk. "We zijn optimistisch maar ook realistisch." De premier gelooft ook ten volle in zijn ploeg: "Deze meerderheid is solide en verenigd, we gaan de weg samen voortzetten", besloot hij. Waarop een lang applaus klonk op de banken van de meerderheid.

Herbekijk de volledige beleidsverklaring in onderstaande video: