"Senaat is niet de mooiste baby, maar nodig in deze moeilijke tijden"

"Onze Senaat, die uit de zesde staatshervorming is ontstaan, is nu een jaar oud. Is hij het mooiste kind dat "moeder zesde Staatshervorming" gebaard heeft? Hij had mooier, groter, sterker kunnen zijn, maar hij is levend geboren en - naar we hopen - levensvatbaar." Dat heeft Christine Defraigne (MR) gezegd, die bij de start van het nieuwe parlementaire jaar herverkozen werd als voorzitster van de assemblee.

Het eerste jaar van de vernieuwde Senaat is niet gemakkelijk geweest. "Onze Senaat kreeg enkele mortierinslagen te verwerken, harde, onrechtvaardige aanvallen, die niet alleen ons personeel hebben getroffen, maar ook degenen die in onze Senaat loyaal willen werken aan de uitvoering van die zesde staatshervorming".

Maar Defraigne is ervan overtuigd "dat het in deze moeilijke tijden absoluut noodzakelijk is om een plek te hebben waar wordt gezocht naar wat ons verbindt veeleer dan naar wat ons verdeelt, naar synthese veeleer dan naar antithese, waar oplossingen worden gezocht en aanbevelingen worden gedaan, nadat eerst een duidelijke diagnose was gesteld".

De voorzitster herinnerde er ook aan dat de Senaat samengesteld is uit leden van de deelstaatparlementen en dus ook de belangen verdedigt van deze deelstaten. "We mogen evenmin vergeten dat onze Senaat ook een oord van verzoening kan zijn en in elk geval een plek waar in voorkomend geval communautaire oplossingen kunnen worden voorgesteld. O, ik weet wel dat er in ons land helemaal geen communautaire problemen bestaan en dat die hele problematiek op hersenspinsels berust. Maar men weet maar nooit: mochten die problemen ooit weer de kop opsteken, dan zijn onze bevoegdheid en onze expertise het meest aangewezen".