Armen hebben helft meer kans om het komende jaar nog te overlijden

Er gaapt een grote gezondheidskloof tussen arm en rijk in België. Volgens een studie van het ziekenfonds CM hebben Belgen uit de laagste sociale klasse 21 procent meer kans om in het ziekenhuis te belanden dan hun vermogende landgenoten. De kans op overlijden in het komende jaar is zelfs 51 procent groter.
B. BOISSONNET / BSIP

CM vergeleek de gegevens over ziekteverzekering van haar leden met fiscale statistieken van de Algemene Directie Statistiek. Op wijkniveau konden ze zo bekijken hoe mensen uit verschillende sociale klassen gebruik maken van gezondheidszorg. "Op vlak van gezondheid zijn we allerminst gelijk", besluit CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Zo heeft iemand uit de laagste sociale klasse 51 procent meer kans om het komende jaar te overlijden dan iemand uit de hoogste klasse, een 55 procent hogere kans op arbeidsongeschiktheid (tot 1 jaar) en zelfs een 97 procent hogere kans op invaliditeit (meer dan 1 jaar).

Inspanningen ontoereikend

De kostprijs is een belangrijke oorzaak, maar niet de enige. Een uitstrijkje om baarmoederhalskanker op te sporen is bijvoorbeeld gratis, maar toch maken vrouwen in armoede er 19 procent minder gebruik van. "We moeten bepaalde doelgroepen nog meer bewustmaken van het belang van dergelijke onderzoeken", zegt Van Gorp. Daarnaast ligt een verschil in levensstijl aan de basis van de kloof: zo hebben armen 31 procent meer kans op de rokersziekte COPD.

Naast de inspanningen van de ziekenfondsen om gezondheidszorg betaalbaar te houden is bewustmaking dus erg belangrijk. "Daarin speelt onderwijs een grote rol", zegt woordvoerder Dieter Herregodts. "Het valt op dat mensen uit de lagere sociale klassen in mindere mate over gezondheidsvaardigheden beschikken. We moeten hen aanleren hoe ze gezonder kunnen leven."

"De gezondheidskloof dichten is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving", zegt Van Gorp. De voorzitter bemerkt dat de inspanningen rond preventie onvoldoende blijken. "Om mensen in armoede te bereiken zullen we nog meer op maat moeten werken, tot op lokaal niveau."