Belgische chemiesector produceert veel meer met minder grondstoffen

De chemiesector in ons land zag tussen 2005 en 2013 de productie met 41 procent stijgen. Het energieverbruik in die periode ging tegelijk met 8 procent achteruit. De grotere duurzaamheid blijkt ook uit een daling van de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent.

"Over een periode van 8 jaar is de productie-index met 41 procent gestegen, terwijl het gebruik van energiedragers als grondstof (aardolie, nafta, biomassa en aardgas) met 8 procent is gedaald. Anders gezegd: de sector produceert meer met minder grondstoffen", klinkt het in een rapport van Essenscia, de federatie van de chemie-, farma-, en biotechnologiebedrijven in België. De hogere productiviteit kwam er dus niet onder impuls van een grotere import van chemische stoffen, aldus Essenscia.

De chemiesector zegt ook nog dat ze de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent hebben teruggedrongen sinds 1990.

"Ook rest van de wereld moet versnelling hoger schakelen"

Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem (MR) juicht de duurzamere resultaten toe en benadrukt de "milieuwinst" door chemische innovaties die gebruikt worden in de automobiel- en vastgoedsector en de landbouw.

De sector heeft alvast grote verwachtingen voor de klimaatconferentie in Parijs later dit jaar. "Niet alleen Europa moet bindende objectieven opleggen aan haar bedrijven, dat doet Europa al. Wij vragen dat ook de rest van de wereld nu een versnelling hoger schakelt, zodanig dat uiteindelijk alle bedrijven wereldwijd aan dezelfde condities moeten opereren", zegt Yves Verschueren van Essenscia.