CD&V wil premie voor wie langdurig werkloze in dienst neemt

CD&V wil een premie geven aan werkgevers die een langdurig werkloze in dienst nemen. Dat schrijft De Standaard. Eerder had de Vlaamse regering nochtans beslist om steunmaatregelen te beperken tot jongeren, 55-plussers en mensen met een handicap. Volgens CD&V gaat het idee niet in tegen het regeerakkoord, maar is het een "aanvulling" erop.
AP2012

Voor langdurig werklozen ziet Vlaams minister van Werk Philip Muyters (N-VA) meer heil in projecten om werkervaring op te doen. Volgens Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne van CD&V gaat zijn voorstel daar niet tegenin.

"Het is een aanvulling, geen verandering van de afspraken. We staan volledig achter wat in het regeerakkoord is afgesproken, om langdurig werkzoekenden een traject van opleiding, stage en werkervaring aan te bieden."

"Maar om die opstap naar een echte duurzame job mogelijk te maken, stellen we voor om werkgevers die deze mensen aanwerven ook een premie mee te geven", aldus Bothuyne. Hij hoopt dat zijn voorstel besproken wordt in het overleg tussen de Vlaamse regering en de sociale partners.