De Block overlegt met gemeenschappen over "breed gezondheidsplan"

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gaat met de gemeenschappen aan tafel zitten om "een breed, coherent voedings- en gezondheidsplan" uit te werken. Daarbij zullen ook afspraken gemaakt worden over de financiering, zo melden minister De Block en Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) in een persbericht.

Vandeurzen liet vanochtend in enkele kranten optekenen dat hij minstens een deel van de inkomsten uit de frisdrankentaks -een beslissing van de federale regering- wil inzetten voor het Vlaamse gezondheidsbeleid. Zo'n taks zou volgens hem immers alleen maar effect hebben op de consumptie binnen een breder plaatje van gezondheid.

In een persbericht melden De Block en Vandeurzen nu dat er overleg komt eenmaal de resultaten van de Voedselconsumptiepeiling door het Wetenschappelijk Instituut en de voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad gekend zijn. Dat moet leiden tot een actieplan dat zowel preventiecampagnes -een gemeenschapsbevoegdheid- omvat, als studies over voedingsgedrag, overleg met de voedingsindustrie en de frisdrankentaks die onder federale bevoegdheid vallen.

"De ministers zullen daarbij ook afspraken maken over de financiering van de overeengekomen acties, met respect voor de geldende financieringsmechanismen. Voor de Vlaamse Gemeenschap wordt dit onderbouwd met een nieuwe gezondheidsconferentie in 2016", zo besluit het persbericht.