N-VA "not amused" met CD&V-voorstel over langdurig werklozen

Bij N-VA zijn ze niet onverdeeld gelukkig met het voorstel van CD&V voor een premie voor wie landurig werkzoekenden in dienst neemt. N-VA-parlementslid Jan Hofkens benadrukt het belang van het lopende sociaal overleg. "Voorstelletjes lanceren op voorpagina's heeft een akkoord nog maar zelden een centimeter dichterbij gebracht", zegt hij.

Volgens N-VA fietst het CD&V-voorstel door het lopende sociaal overleg. "De minister voert op dit ogenblik overleg met de sociale partners over de invulling van het kwalitatieve luik van het Vlaams Banenpact. Net in dat hoofdstuk komen de ondersteuningsmaatregelen voor langdurig werkzoekenden aan bod. Werkervaring speelt daarin voor zowel de sociale partners als de partijen in de Vlaamse Regering een cruciale rol", zegt Hofkens.

In het CD&V-voorstel zou een deel van de middelen uit de taxshift geheroriënteerd worden voor de premie. Er is sprake van zo'n 40 miljoen euro. Ook die suggestie valt op een koude steen bij Hofkens. "Als de federale taxshift Vlaanderen extra geld oplevert, moeten we dat inzetten in het versterken van onze acties voor de drie doelgroepen en in het kwalitatieve luik."