Belgische wetenschappers vinden zeldzame babydinosaurussen

Wetenschappers van de Universiteit Gent en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen hebben drie skeletten ontdekt van babydinosaurussen, die nog maar net uit het ei waren toen ze gestorven zijn. Het is voor het eerst dat dergelijke kleine exemplaren van deze Saurolophus angustirostris gevonden zijn.
(Foto: Leonard Dewaele/Plos One)

Saurolophus angustirostris was een hadrosauriër, een geslacht van plantenetende dinosaurussen die ook "eendensnaveldinosauriërs" genoemd worden. Saurolophus leefde 70 tot 68 miljoen jaar geleden, in het late Krijt-tijdperk, in het gebied van het huidige Noord-Amerika en Azië. Ze konden tot twaalf meter groot worden en twee ton wegen.

De soort is goed vertegenwoordigd in vondsten uit de Nemegt-formatie, in de Gobiwoestijn in Mongolië; zowat 20 procent van de fossielen van gewervelden die daar gevonden worden, zijn Saurolophus angustirostris. Maar tot nog toe werden er enkel volwassen of half volgroeide exemplaren gevonden.

© DEA PICTURE LIBRARY - www.belgaimage.be

Een voorstelling van een Saurolophus met drie kleintjes.

Vroegste stadia

De vondst van de Belgische geleerden toont de vroegste stadia van de ontwikkeling van de soort, en ze vult een belangrijk hiaat in de kennis van de ontwikkeling van Saurolophus angustirostris. Uit de vondst blijkt bijvoorbeeld dat de kleintjes, in tegenstelling met volwassen exemplaren, nog geen kam op hun schedel hadden.

Er werden ook twee eierschalen gevonden, en uit de studie daarvan blijkt dat de schalen erg goed lijken op die van oudere, meer primitieve hadrosauriërs.

De babydino's bevonden zich waarschijnlijk in hun nest, op een zandbank van een rivier, toen ze bedekt werden door sedimenten en stierven, zo denken de paleontologen.

Het werk van de Belgische wetenschappers staat beschreven in het Amerikaanse wetenschappelijke online-vakblad PLOS ONE.

Een schedel en een stuk van een schedelpan.

Illegale opgraving

De "Drakentombe" site in de Gobiwoestijn werd al in 1947 ontdekt, en door de grote hoeveelheid aan en de kwaliteit van de fossielen die er gevonden worden, is ze erg populair voor illegale opgravingen. Talloze exemplaren uit de Nemegt-formatie bevinden zich intussen in privé-verzamelingen en dat was ook het geval met dit stuk.

Het werd illegaal opgegraven en vervolgens verkocht in Japan, en daarna in Europa. Daar werd het door een van de onderzoekers ontdekt en geschonken aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Na onderhandelingen met het Ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme van Mongolië werd het exemplaar officieel teruggegeven aan het Instituut van Paleontologie en Geologie van de Mongoolse Wetenschapsacademie in de hoofdstad Ulaanbaatar. Het ministerie gaf daarop aan de Belgische onderzoekers van het KBIN en de Universiteit Gent de toelating om het exemplaar te onderzoeken en te publiceren. 

Science Photo Library

Een voorstelling van drie volwassen Saurolophus-dinosauriërs.