Groen en Ecolo willen parlementair jaar hervormen

Oppositiepartijen Groen en Ecolo lanceren een voorstel om het parlementair jaar te hervormen. Ze willen het parlementair reces inkorten en het politieke nieuwe jaar gefaseerd opstarten. Kristof Calvo en fractieleider Jean-Marc Nollet vragen aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) om het voorstel te agenderen en hopen dat de conferentie van voorzitters er snel een akkoord over kan vinden.
Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo.)

De start van het parlementaire jaar valt nu op de tweede dinsdag van oktober, zo staat het ook in de Grondwet. Als het van de groenen afhangt, start de Kamer in de toekomst opnieuw op 1 september. "Een kwestie van democratische controle", zeggen Calvo en Nollet. De "state of the union" van de premier wordt vervroegd naar de derde donderdag van september.

Wanneer de eerste minister zijn regeerverklaring voorleest, moet hij de Kamer een document overmaken met de krijtlijnen van de begroting en de meerjarenplanning. "De krijtlijnen van de (meerjaren)begroting zijn cruciaal voor ernstige debatten over de state of the union", luidt het. Vandaag debatteert de Kamer over de regeerverklaring die premier Charles Michel (MR) gisteren voorlas.

Tijdens het zomerreces willen Groen en Ecolo een actuacommissie paraat houden. Die kan eenvoudig en snel worden samengeroepen door de Kamervoorzitter als meerdere fracties daarom verzoeken. Het probleem is dat momenteel heel moeilijk een extra commissie bijeengeroepen kan worden tijdens het reces.

Zo betreuren de groenen het dat er niet ingespeeld kon worden op het CREG-rapport inzake de bevoorradingszekerheid. Dat het parlement pas begin oktober weer echt op gang komt, heeft er ook toe geleid dat de oppositie maar laat minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) kon ondervragen over haar onderhandelingen met Electrabel, die eind juli werden afgerond.