Groen licht voor Nederlandse GeenPeil-referendum

Met ruim 400.000 handtekeningen is in Nederland een volksraadpleging afgedwongen. Het actiecomité GeenPeil had die verzameld om de Nederlandse bevolking te bevragen over het associatieverdrag tussen Europa en Oekraïne.

Sinds deze zomer kunnen Nederlanders een referendum afdwingen, als daarvoor minimaal 300.000 handtekeningen verzameld worden. En daar is het actiecomité GeenPeil in geslaagd, dat meldt de Nederlandse Kiesraad. Eind september werden er ruim 472.000 handtekeningen ingediend. De Kiesraad heeft nu geoordeeld dat 427.939 daarvan geldig waren. De Kiesraad zet daarmee het licht op groen voor een niet-bindend referendum.

GeenPeil, een eurokritisch collectief, is tegen de uitbreiding van de Europese Unie. Die gaat volgens hen ten koste van de Nederlandse democratie. Om hun punt te maken wil GeenPeil het associatieverdrag tussen Europa en Oekraïne ter discussie stellen in een referendum. Dat verdrag wil namelijk de handelsbelemmeringen tussen Oekraïne en Europa weghalen. De uitslag van de volksraadpleging zal als advies aan de regering worden voorgelegd en is dus niet bindend.

De raadpleging steekt wel stokken in de wielen van de ratificering van het verdrag, want
het vindt waarschijnlijk plaats in de eerste helft van 2016, terwijl het verdrag op 1 januari in werking zou treden. En dat gebeurt pas als alle 28 EU-lidstaten het verdrag ratificeren. België heeft dat al gedaan.