Groep van Tien bereikt akkoord over pensioenen

De vakbonden en werkgevers hebben in de Groep van Tien een ultiem compromis bereikt over het aanvullend pensioen, en ook enkele andere kwesties. Maar over de inhoud van hun akkoord willen ze voorlopig nog niets kwijt.
Het was voorzitster Sioen die het akkoord bekendmaakte.

De vakbonden en werkgevers hebben vanavond na tien uur onderhandelen een akkoord bereikt in het moeilijke dossier van de aanvullende pensioenen en enkele andere openstaande sociale kwesties. Dat heeft de voorzitster van de Groep van Tien, Michèle Sioen, bekendgemaakt.

Over de inhoud van dat "globaal akkoord" lossen vakbonden en werkgevers nog niets. Er moeten nog enkele details geregeld worden en de organisaties zullen ook nog terugkoppelen naar hun achterban.

Vrijdag zou dan pas duidelijk worden hoe de sociale partners het rendement op de aanvullende pensioenen in de toekomst willen regelen. En dan is het afwachten of de regering daarvoor het licht op groen zet.

Controleren en vertalen

"De grote lijnen zijn er, maar we moeten de teksten nog controleren en vertalen", legde Sioen uit. "Vrijdag zal iedereen zijn achterban consulteren om te kijken of men ermee kan leven. We gaan ook nog een gesprek hebben met de regering en dan vrijdag het volledige akkoord bekendmaken. Er is een globaal akkoord over alle openstaande thema's, dus tweede pensioenpijler, inkomensgarantie-uitkering en bepaalde dossiers van de Nationale Arbeidsraad en de RVA die nog open stonden."

Sioen verduidelijkte nog dat het akkoord "door alle leden van de Groep van Tien verdedigd zal worden bij hun instanties".

De Groep van Tien hoeft ook niet meer fysiek samen te zitten, aldus de voorzitster. De laatste punten en komma's zullen via telefonische conferentie geregeld worden.