Michel: "We nemen niet met de ene hand terug wat we met de andere geven"

Premier Charles Michel (MR) ontkent dat zijn regering met de ene hand geeft en de andere neemt. Iets wat de oppositie hem verwijt in het licht van de taxshift. Michel vindt het naar eigen zeggen idioot dat sommigen de economische maatregelen van de regering voorstellen als een afbreuk van de sociale engagementen.

Na een hele dag van debat heeft premier Charles Michel geantwoord op de eerste ronde van oppositiekritiek op zijn beleidsverklaring en de taxshift.

"Ik ben verbaasd dat ik af en toe vanop sommige banken hoor hoe zij systematisch de economie voorstellen als zijnde tegen de sociale engagementen. Dat heeft geen zin", sneerde de premier, die daarvoor meteen applaus kreeg vanop de meerderheidsbanken.

De premier verdedigde daarmee meteen de taxshift, die door de linkse oppositie als een cadeau voor de bedrijven wordt afgedaan. "De taxshift creëert competitiviteit voor onze bedrijven. Dat zijn géén geschenken, maar investeringen om jobs te creëren. En jobs zijn de beste garantie voor onze sociale zekerheid."

"Anders dan vroeger dient de accijnsverhoging niet om gat te dichten"

De oppositie verwijt Michel en zijn ploeg dat ze iedereen een hoger nettoloon beloven, terwijl de meesten daar zelf voor opdraaien via hogere lasten en accijnzen, de btw-verhoging op elektriciteit en de indexsprong.

Michel sprak dat met klem tegen. "De mensen met de laagste en middeninkomens komen hier beter uit", klonk het nadrukkelijk. Anders dan in het verleden, zo argumenteerde de eerste minister, worden de accijnzen dit keer niet zomaar verhoogd om een begrotingsgat te dichten.

België is in zijn ogen bovendien één van de eerste landen die zo'n grondige taxshift van lasten op arbeid naar andere inkomsten doorvoert. Elders woedt het debat wel in de kranten of het parlement, maar "wij zijn bij de eersten om het ook echt te doen", klonk het.

"Stevige en coherente meerderheid"

Vooraleer de premier het vertrouwen vroeg aan het parlement, blikte hij ook even terug op het afgelopen jaar. "We zijn één jaar verder en ik heb de indruk dat we al erg lang bezig zijn. We hebben dan ook veel belangrijke hervormingen doorgevoerd."

Daarbij liet de premier verstaan dat zijn ploeg wel degelijk goed aan mekaar hangt en geen kibbelkabinet is. "We zijn goed bezig, maar er is nog veel werk. We zijn vastberaden om met deze stevige en coherente meerderheid verder te gaan om ons land er bovenop te helpen."

Vertrouwensstemming om 11 uur

Pas morgen (donderdag) om 11 uur zal het parlement overgaan tot de vertrouwensstemming van de regering. Het algemene debat over de beleidsverklaring van de regering is vanavond even na 22 uur geëindigd.

Het hele debat met alle tussenkomsten en replieken heeft zo maar eventjes bijna twaalf uur geduurd. De thematische debatten werden geannuleerd omdat het anders te lang zou duren.

De vertrouwensstemming zal traditioneel meerderheid tegen minderheid gebeuren.