Screening asielzoekers leverde al zes "hits" op

Bij de doorlichting van asielzoekers die ons land zijn binnengekomen, hebben de inlichtingendiensten er zes ontdekt die ze diepgaander willen onderzoeken. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gezegd. Waarvan de zes verdacht worden, is nog niet meegedeeld.

Tijdens een bezoek aan de noodopvang van asielzoekers op het militair domein Westakkers maakte Jambon bekend dat er zes zogenoemde "hits" vastgesteld bij de screening van asielzoekers. Dat wil zeggen dat na aanmelding bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel is gebleken dat ze ook op een lijst staan van mensen die door de staatsveiligheid of de militaire inlichtingendienst in de gaten worden gehouden. 

Jambon verklaarde dat hij wil bekijken of de DVZ nog tot meer databanken toegang zou kunnen krijgen. Op die manier moet sneller duidelijk worden of iemand verdacht is. Maar hoe dit precies kan gebeuren, moet nog juridisch worden onderzocht.

Waarom de 6 "hits" opdoken, zei Jambon niet. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaf mee dat het niet per se om Syriëstrijders hoeft te gaan. Hij zei dat het onderzoek loopt en dat de informatie ook in hun asieldossiers terechtkomt.

Werkbezoek in Sint-Niklaas

Minister Jambon en staatssecretaris Francken hadden vanochtend een werkvergadering met het stadsbestuur van Sint-Niklaas. In de voormalige legerkazerne Westakkers opende het Rode Kruis daar op 8 september een noodopvangcentrum. De voorziene maximumcapaciteit van 250 vluchtelingen bleek al na een week volzet, waardoor beslist werd om de capaciteit met honderd asielzoekers op te trekken.

Het is nog niet duidelijk wanneer de capaciteit daar naar 500 wordt opgetrokken, al is het de bedoeling om dat zo snel mogelijk te doen, zegt het Rode Kruis nog.

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) zegt dat er een grote solidariteit is bij burgers, verenigingsleven en bedrijven. Op enkele kleine incidenten na, zijn er geen problemen met de asielzoekers, aldus Dehandschutter. Jambon en Francken merkten op dat geen enkele centrumstad in Vlaanderen meer doet inzake noodopvang van asielzoekers dan Sint-Niklaas.