Vilvoordse Syriëgangers betwisten beschuldigingen van terrorisme

Drie van de vier jongemannen uit Vilvoorde en Machelen die als Syriëstrijders terechtstaan voor de Brusselse correctionele rechtbank, betwisten dat ze terroristen zouden zijn. De twee die naar Syrië trokken, beweren dat ze dat uit humanitaire redenen deden en dat ze nooit een wapen hebben aangeraakt. Dat is gebleken bij de ondervraging van het drietal voor de Brusselse correctionele rechtbank. De vierde verdachte zit vermoedelijk nog in Syrië en laat verstek gaan.

Volgens het federaal parket radicaliseerde het viertal onder invloed van Sharia4Belgium maar dat werd door de drie ontkend. De twee beklaagden die naar Syrië vertrokken, verklaarden dat ze dat deden omdat ze in België geen werk vonden en veel mensen uit hun kennissenkring naar Syrië vertrokken waren. Uit nieuwsgierigheid en uit humanitaire overwegingen zouden ook zij gegaan zijn.

Volgens het federaal parket had een van de twee in Syrië geholpen om Jejoen Bontinck gevangen te houden en te folteren maar dat bestreed de man met klem.

De andere beklaagde zou dan weer een 16-tal personen aangezet of geholpen hebben om naar Syrië te vertrekken, reden waarom hij beschouwd wordt als een leidend figuur van een terreurorganisatie. "Ik ben nooit lid geweest van enige terroristische groep en nog minder een leider", zei de man. "Ik heb wel wat mensen afgezet op de luchthaven maar ik heb niemand aangezet om te vertrekken. Ik heb nooit radicale praat verkocht en heb niemand geradicaliseerd. Ik wou alleen maar mensen helpen." Hij vraagt nu de vrijspraak.

Een derde beklaagde stond op het punt naar Syrië te vertrekken maar werd voor andere feiten opgepakt. Ook hij betwistte enige band te hebben met enige terroristische organisatie.