Voor het eerst fiscale amnestie in Luxemburg

De Luxemburgse minister van Financiën Pierre Gramegna heeft fiscale amnestie aangekondigd voor de inkomens van Luxemburgers die niet zijn aangegeven. Dat is een primeur voor het Groothertogdom. De minister deed zijn aankondiging tijdens de voorstelling van het begrotingsontwerp voor 2016 in het parlement.

De maatregel zal zich vertalen in 10 procent die zal afgehouden worden op het bedrag van de ontlopen belastingen die in 2016 zullen worden geregulariseerd, en 20 procent bij de regularisaties in 2017. De aankondiging is verrassing in het begrotingsontwerp. Het is de eerste keer dat Luxemburg een fiscale amnestie invoert.

De beslissing geldt voor drie jaar. Er is geen enkele aanwijzing over wat er gebeurt met zij die er binnen dat tijdsbestek geen gebruik van maakten. De gangbare sancties voor fiscale fraudeurs zullen tijdelijk opgeheven worden.

Om recht te hebben op het "tijdelijke regularisatieregime", moeten de belastingbetalers - dus zij met fiscale zetel in Luxemburg - bij de fiscus een verklaring neerleggen en vervolgens integraal de ontweken belastingen betalen. Het gaat om het geheel van activa en inkomsten die niet zijn aangegeven. De verklaring moet spontaan zijn. Luxemburgse belastingbetalers die al voorwerp uitmaken van een administratieve of juridische procedure, kunnen er geen gebruik van maken.