West-Vlaanderen start met Fietsnetwerk 2.0

West-Vlaanderen krijgt tegen het voorjaar van 2016 een volledig vernieuwd fietsnetwerk. De eerste fietspaal van het Fietsnetwerk 2.0 werd vandaag geplaatst in de kustgemeente Adinkerke.

Het West-Vlaamse fietsnetwerk bestaat bijna tien jaar. Jaarlijks maken ruim 4 miljoen fietsers gebruik van de fietsknooppunten. Het vernieuwde netwerk zal ruim 2.800 kilometer tellen. "Het blijft een unieke troef voor het toeristisch-recreatief aanbod in de vier regio's", zegt Franky De Block, gedeputeerde voor toerisme en voorzitter Westtoer.

Het nieuwe netwerk zal ruim 270 kilometer langer worden en er komen ook 390 knooppunten bij, wat het totaal op 1.030 stuks brengt. Ook de bewegwijzering wordt integraal vernieuwd. Westtoer plaatst hiervoor 2.760 nieuwe palen, goed voor 17.000 bordjes. "Het fietstoerisme is goed voor een jaarlijkse omzet van circa 27 miljoen euro. Maar de recreant is veranderd: er wordt meer gefietst in andere regio's. De elektrische fiets kent een doorbraak. Recreanten en sportieve fietsers kiezen steeds meer voor lange en rechte fietswegen. De uitbreiding en de eigentijdse vernieuwing van de infrastructuur vormt een grote meerwaarde voor het hedendaags toerisme", aldus De Block.

De netwerken worden ook beter verbonden met andere regio's. Zo komen er twee nieuwe links met Oost-Vlaanderen en zelfs één met Zeeland. Met Frankrijk zijn er tot op heden nog geen verbindingen, maar daar wordt met 18 links verandering in gebracht. En er zijn ook 12 aansluitingen met Wallonië Picarde.

De provincie blijft de komende jaren ook fors investeren in fietstoerisme en het aanleggen van fietssnelwegen.