Antwerpen gaat zelf agenten rekruteren

Antwerpen gaat twee jaar lang zelf kandidaat-politieagenten rekruteren en selecteren. Normaal gebeurt dat door de federale politie in Brussel. Het gaat om een primeur in ons land. Het Antwerpse bestuur hoopt op deze manier de selectie beter af te stemmen op de noden van de stad. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.
Archieffoto

Het Antwerpse stadsbestuur was al lang vragende partij voor het pilootproject, dat loopt tussen 2016 en 2018. "Dit is heel hard nodig omdat de federale procedure heel lang duurt, waardoor goede kandidaten vaak afhaken en je moeilijk op lokale behoeftes kan inspelen", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA) aan ATV.

De stad Antwerpen hoopt de komende jaren 500 agenten aan te werven. Door zelf de rekrutering te organiseren, kan de stad gerichter campagnes voeren, bijvoorbeeld in middelbare scholen en via verenigingen. "Het is de bedoeling om volgens dezelfde kwaliteitsnormen en via dezelfde processen mensen aan te trekken, maar dan gestoeld op de lokale noden en met een snellere doorlooptijd", zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert in "De ochtend".

Volgens Lommaert is er een nood aan meer allochtone medewerkers bij de Antwerpse politie. "Dat is niet de hoofdreden, maar wel iets dat we meenemen. We willen een afspiegeling zijn van de maatschappij. We gaan daar gericht op werken in onze campagnes."

Begin volgend jaar start het project. "De rekruteringscampagne start in januari. Kort daarop volgt de rekruterings- en selectieprocedure die daar nauw aan gaat bij aansluiten. We hopen de mensen dan tegen het einde van het jaar bij ons op de schoolbanken te hebben."