Besparing van 408 miljoen op gezondheidszorg, maar "patiënt voelt niets"

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) moet in 2016 ruim 408 miljoen euro besparen op gezondheidszorg. Toch zal de patiënt niets voelen van die bezuinigingen, zegt ze in een persbericht. Meer zelfs, de factuur van de patiënt zou met 18 miljoen euro dalen. Tegelijk is er voor 164 miljoen euro aan nieuwe initiatieven voorzien. Zo gaat er onder meer geld naar "oncofreezing" of het bevriezen van bijvoorbeeld spermatozoïden van kankerpatiënten.

De besparingen op gezondheidszorg zijn niet mals. In totaal wordt er in 2016 ruim 408 miljoen euro bespaard op gezondheidszorg. Open VLD-minister De Block verdedigt die keuze. "We moeten de tering naar de nering zetten. We moeten bezuinigen." Toch zullen de patiënten volgens haar ontzien worden.

De overheid zal onder meer 60 miljoen euro besparen op geneesmiddelen die niet meer onder octrooi of patent staan. Die worden na een pact met de farmaceutische sector (Toekomstpact) een stuk goedkoper. Verder wil De Block de onderbenutting wegwerken en een aantal uitgaven bijsturen. "De som voor het terugbetalen van medische zorg die Belgen krijgen in het buitenland, was bijvoorbeeld te hoog ingeschat", klinkt het. Verder bespaart het departement ook 82,4 miljoen euro door het niet-indexeren van de honoraria.

Tegenover die besparingen staat ook wel een reeks nieuwe initiatieven, goed voor in totaal 164,3 miljoen euro. Een van de opvallendste initiatieven is de ondersteuning met 4 miljoen van "oncofreezing", de techniek waarbij spermatozoïden, eicellen en eierstokweefsel van kankerpatiënten worden ingevroren om hen de kans te geven ook na hun behandeling nog kinderen te krijgen. Chemotherapie heeft namelijk een nefaste invloed op de vruchtbaarheid.

Verder gaat er ook 40 miljoen euro naar de ICT-departementen van de ziekenhuizen om hun softwareprogramma's beter op elkaar af te stemmen. Op die manier moet de informatie-uitwisseling rond de patiënten vlotter verlopen. Tegen 2019 moeten alle ziekenhuizen voor elke patiënt over een elektronisch patiëntendossier beschikken.

Er gaat ook 1,17 miljoen euro naar de verbeterde omkadering en begeleiding van transgenders. Tot slot is 25 miljoen euro voorzien voor het Medicomut-akkoord, het tweejarige akkoord waarover de artsen en ziekenfondsen dit najaar onderhandelen.