CM "ontgoocheld en boos" in De Block

"Wij zijn ontgoocheld en boos." Dat zegt de topman van het christelijk ziekenfonds CM, Luc Van Gorp, in een reactie op de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). De Block kondigde eerder vandaag aan dat ze 408 miljoen gaat besparen in de gezondheidszorg. Maar er komt ook 164 miljoen vrij voor nieuw beleid.

En die 164 miljoen euro is net waar het schoentje wringt, volgens de CM. Die centen gaan namelijk volgens Van Gorp te weinig naar de eerstelijnsgezondheidszorg. Dat is de rechtstreeks toegankelijke hulp en zorg: onder meer huisartsen en thuisverpleegkundigen, maar ook tandartsen en apothekers.

Van Gorp heeft het bovendien over een gebrek aan visie op lange termijn. "Wij willen met het geld dat ons vanuit de samenleving ter beschikking wordt gesteld het maximale doen wat we kunnen doen voor zoveel mogelijk patiënten. De eerste lijn kreunt onder een tekort en nu blijkt dat de thuisverpleging 10 miljoen euro moet besparen en dat de uitgaven op de artsenposten bevroren worden."

De topman betreurt bovendien dat de regering "brandhout maakte" van de voorstellen die de sector vorige week voorlegde. "Van onze ideeën is maar 40 procent overgenomen. In het onderwijs betekent dat gebuisd. We vragen ons af of dat de toekomstige manier van weken is. Wij zijn heel erg ontgoocheld en boos."

De regering heeft de ziekenfondsen volledig buitenspel gezet, zegt Van Gorp. "We erkennen uitdrukkelijk de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de zorgverstrekkers en de ziekenfondsen in het kader van het overlegmodel, alsook andere belanghebbenden van de ziekteverzekering, om met voorstellen te komen", stond in de beleidsnota gezondheidszorg. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niets van zie", besluit Van Gorp.

Socialistische mutualiteit: "Risico bestaat dat patiënt uiteindelijk de rekening betaalt"

Ook de socialistische mutualiteiten plaatsen kanttekeningen bij de plannen van Maggie De Block. "Het risico bestaat dat de patiënt uiteindelijk de rekening betaalt."

"Wij zijn uiteraard niet blind voor de positieve elementen die in het budget voor de gezondheidszorg voor 2016 zijn voorzien. Wij maken hier echter ook graag enkele kanttekeningen bij", klinkt het.

"Het blijft de vraag of het in deze context mogelijk zal zijn tariefakkoorden te sluiten -dat zijn de akkoorden tussen de huisartsen en de ziekenfondsen over de erelonen en de bedragen terugbetaald door het ziekenfonds nvdr.- met risico uiteraard op meer supplementen voor patiënten", zo zeggen de socialistische mutualiteiten.

"Voorts wordt niet geïnvesteerd in onvervulde noden en prioritaire behoeften van sectoren, en kunnen vraagtekens gezet worden over structurele karakter van een aantal besparingen." Fundamenteel blijft de kritiek dat het budgettair kader onvoldoende en het wettelijk kader niet gerespecteerd is. "Het budget is ongeloofwaardig."