De jacht op haas, patrijs en fazanthaan is geopend

Vandaag opende de jacht op haas, patrijs en fazanthaan, al worden de laatste jaren minder van die soorten geschoten. Dat krijgt Hubertus Vereniging Vlaanderen bij haar jagers te horen en zo blijkt ook uit afschotcijfers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

In 2012, de laatst beschikbare cijfers, werden in Vlaanderen 41.518 hazen, 18.309 patrijzen en 86.051 fazanten geschoten. Omgerekend per 100 hectare, want enkel op die manier is een vergelijking in de tijd mogelijk, werden dat jaar 4,48 hazen, 1,97 patrijzen en 9,28 fazanten geschoten. In de periode vóór 2007 lag dat cijfer voor haas telkens boven de zes per 100 hectare, 2,58 voor patrijs en boven de 13 voor fazant.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek wil nog dit jaar een langetermijnanalyse afwerken om te zien of het om een consequente trend gaat, of dat de verschillen eerder 'statistische ruis' zijn.

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) zegt dat uit contacten met groepen jagers, in het kader van faunabeheersplannen voor de wildbeheereenheden, blijkt dat het afschot van haas, fazant en patrijs achteruitgaat. "Maar het gaat om gevoelsmatige zaken zonder dat daar cijfers op geplakt worden, al verwachten we dat wel", zegt Gert Michiels van het Kenniscentrum van HVV.

In Vlaanderen zijn er zowat 12.000 jagers, maar er zijn nog veel meer mensen die de jacht mogelijk maken. En dat zijn ook natuurliefhebbers, benadrukt de HVV. "Gedurende het hele jaar zijn jagers druk in de weer om bomen te planten, wildakkers in te zaaien, drinkplaatsen te voorzien en op allerlei wijze de biodiversiteit te stimuleren", zegt Gert Michiels. "Zij slagen er met gerichte inspanningen in om zodanig te oogsten, zodat ze een gezonde duurzame wildpopulatie behouden in de gebieden die ze in beheer hebben."

De vereniging wijst erop dat het Agentschap Natuur en Bos steeds meer samenwerkt met wildbeheereenheden, waarin de jagers zich hebben gegroepeerd.