Kustredders werken aan campagne rond zelfgegraven putten

De Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) gaat volgende zomer een campagne uitwerken om strandtoeristen te wijzen op de gevaren van een zelfgegraven put in het zand. Dat meldt het IKWV in hun zomerevaluatie.

Door het vrij goede weer afgelopen zomer beleefden de kustreddingsdiensten een druk seizoen. Zo werden 348 personen in nood geholpen en waren er ook zestien zwaardere incidenten met zware kwetsuren of mensen die onwel werden waarbij een tussenkomst van de hulpdiensten nodig was.

Het zwaarste ongeval was ongetwijfeld het incident op 11 juli waarbij een 11-jarige jongen om het leven kwam toen zijn zelfgegraven put instortte en hij bedolven raakte onder het zand. Enkele dagen later deed zich een gelijkaardig incident voor, weliswaar zonder zware gevolgen. IKWV wil daarom volgend jaar toch de aandacht vestigen op die problematiek met een nieuwe campagne.

De reddingsdiensten brachten ook 1.181 kinderen veilig terug bij hun ouders, waarvan 687 in augustus. In 2014 waren er maar 879 gevallen, maar dat lage cijfer had te maken met de matige zomer. In Oostende (194) en Blankenberge (131), de twee drukste badsteden, liepen de meeste kinderen verloren. Dankzij het goede gebruik van de antiverdwaalarmbandjes met Maya de Bij en Wickie de Viking "werd erger voorkomen".