Nieuwe kankermedicijnen dreigen heel zwaar te wegen op ziekteverzekering

De nieuwste generatie geneesmiddelen tegen kanker dreigt de komende jaren zwaar te wegen op de ziekteverzekering. De zogenoemde "immunotherapieën", die binnenkort op de markt komen, versterken het eigen afweersysteem van de patiënt. Ze zijn echter zeer prijzig. Oncoloog Jacques De Grève van het UZ Brussel roept de overheid op om de prijzen te laten zakken door de concurrentie te laten spelen.
Science Photo Library
Simulatie van antilichamen die een kankercel aanvallen.

Immunotherapie is een belangrijke doorbraak in het kankeronderzoek. De techniek heeft de jongste jaren veelbelovende resultaten opgeleverd. De medicijnen zijn goed voor bijna alle kankertypes en ze hebben minder nevenwerkingen. De komende jaren zullen ze meer en meer gebruikt gaan worden. Vermoedelijk komt de medicatie in de loop van 2016 op de markt in ons land.

Een nadeel is wel dat de medicijnen heel prijzig zullen zijn. "De aangekondigde prijzen schommelen tussen 100.000 en 1 miljoen euro per jaar per behandeling. Als we dat projecteren op een heel grote patiëntenpopulatie, zal dat onbetaalbaar zijn", zegt dokter Jacques De Grève, oncoloog in het UZ Brussel en ondervoorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Hij houdt zijn pleidooi naar aanleiding van de Dag tegen Kanker die vandaag georganiseerd wordt.

"Laat concurrentie spelen"

In 2013 gaf ons land 400 miljoen euro uit aan kankergeneesmiddelen. Als er niet actief maatregelen genomen worden om de prijs te drukken, zal dat bedrag tegen 2020 oplopen tot 1,4 miljard euro, zegt De Grève.

De dokter pleit ervoor om concurrentie te organiseren tussen farmabedrijven, waarbij niet alle middelen zomaar toegang krijgen tot de markt. Zo kunnen meerdere nieuwe immunotherapieën, met vaak minieme onderlinge verschillen, tegen elkaar worden uitgespeeld om de prijs voor de consument te drukken. Daar zijn dan wel regelgevende aanpassingen voor nodig op het Europese en op het Belgische niveau.

"De overheid kan de regelgeving aanpassen zodanig dat het mogelijk is in de toekomst om deze geneesmiddelen bij een markttoegang qua prijszetting rechtstreeks in concurrentie met mekaar te plaatsen", aldus De Grève.