"Een op de tien Vlamingen zit onder armoedegrens"

Uit Europees onderzoek over inkomens en levensomstandigheden blijkt dat 10,8 procent van de Vlaamse bevolking een netto beschikbaar inkomen heeft onder de armoedegrens. Dat zijn 680.000 Vlamingen. Voorts blijkt dat 12 procent van de kinderen in Vlaanderen onder de armoederisicodrempel leven. Het zijn enkele cijfers uit de jongste Armoedemonitor die de Studiedienst van de Vlaamse regering aan de vooravond van de Werelddag van Verzet tegen Armoede heeft gepubliceerd.

"Volgens de kansarmoede-index van Kind & Gezin neemt het aantal kinderen in armoede in Vlaanderen jaarlijks toe. In het jaar 2020 zou het naar 16 procent stijgen", aldus Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). "De prioriteit die ik geef aan kinderarmoede is dus noodzakelijk."

De ambitie is groot: de Vlaamse overheid wil tegen 2020 het aantal personen in armoede met 30 procent verminderen en het aantal kinderen in armoede halveren. Volgens Homans zullen al haar collega's moeten meewerken om dat doel te behalen. De Vlaamse regering mikt daarbij op "een structureel en participatief beleid dat vooral mikt op gezinnen in armoede met jonge kinderen".

Ook ernstig probleem bij 65-plussers

Maar gezinnen met jonge kinderen is niet de enige groep die aandacht verdient: de Armoedemonitor 2015 geeft ook aan dat er ook een ernstig probleem is bij plus 65-jarigen. "Personen in eenoudergezinnen, alleenstaanden en oudere koppels lopen een hoger risico op armoede dan gemiddeld", klinkt het in de monitor.

Voorts blijken de jongste jaren drie kwetsbare groepen er duidelijk op achteruit te zijn gegaan: werklozen, personen in een gezin met zeer lage werkintensiteit en personen geboren buiten de EU.

170.000 Vlamingen "ernstig materieel gedepriveerd"

Inzake "materiële deprivatie" (een begrip uit de EU-SILC-studie waarbij gesteld wordt dat van ernstige armoede sprake is wanneer aan 4 van 9 parameters is voldaan) concludeert de Vlaamse Armoedemonitor dat 3 procent van de Vlamingen in een "ernstig materieel gedepriveerd gezin" leeft. Het gaat dan om 170.000 Vlamingen.

Ook hun aantal moet volgens de Vlaamse overheid tegen 2020 dalen met 30 procent (tot 120.000 personen). Ook bij deze categorie mensen gaat het vooral om eenoudergezinnen en alleenstaanden, werklozen of mensen in een gezin waarin beperkt gewerkt wordt, huurders en personen die buiten de EU geboren zijn.