Antwerpen geeft nieuwe Sinksenfoor positieve evaluatie

De Antwerpse stedelijke diensten hebben, enkele maanden na afloop, een positieve evaluatie gegeven aan de eerste editie van de traditionele Sinksenfoor op de site Spoor Oost. Hoewel er ondanks de langere duur van de kermis zes procent minder bezoekers werden geteld dan in 2014, zal er allicht weinig veranderen aan onder meer de opstelling van de kramen. De stad beloofde tijdens het eerste gesprek met de foorkramers over de editie 2016 wel dat ze zal bekijken of er een zone kan ingericht worden voor randevenementen om extra publiek te trekken.

De positieve evaluatie van de stad lijkt in schril contrast te staan met de conclusies van de foorkramers aan het einde van de foor, begin juli. Zij spraken van stevige opbrengstdalingen, tot 40 procent.

"Het klopt dat bijvoorbeeld eetkraampjes hier minder aan de bak komen, maar kinderattracties lokten net een pak meer bezoekers", zegt Antwerps schepen voor Markten en Foren Ludo Van Campenhout (N-VA). "Dergelijke verschuivingen zijn eigen aan een verhuis."

De Sinksenfoor blijft in ieder geval ook in 2016 op Spoor Oost en zal allicht acht weken duren aangezien Pinksteren erg vroeg valt en de foorkramers in principe mogen blijven tot net voor de grote kermis in Brussel, die een vaste datum heeft. "Op het vlak van bezoekersaantallen maakt een week meer of minder echter weinig verschil, want de meeste mensen komen sowieso maar een of twee keer", zegt Van Campenhout.

Momenteel wordt Spoor Oost nog volop heraangelegd. Allicht zullen er enkele groene rustpunten bijkomen en worden de wandelgangen versmald om de gezelligheid te bevorderen, maar de opstelling zou nauwelijks veranderen. Wel zal de hoofdingang zichtbaarder gemaakt worden en komt er een betere bewegwijzering.