De Flinterstar lekt niet langer olie

Het gezonken schip de Flinterstar lekt niet langer olie. De gaten zijn gedicht. Dat meldt staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein (Open VLD). Intussen heeft de ministerraad beslist dat de overheid de Flinterstar zal bergen, en dat karwei is dringend nodig want de stormmaanden komen eraan. Om te bergen moeten wel eerst alle luikhoofden verwijderd worden.

De berging kan pas beginnen als alle luikhoofden (de rand rond een luikopening, nvdr.) verwijderd zijn. Vannacht kwamen er nog zes los, ze sloegen op drift maar werden teruggevonden. De luikhoofden kunnen een gevaar vormen voor duikers en schepen die voorbij het wrak van de Flinterstar varen.

Eenmaal de luikhoofden verwijderd zijn, worden op de tanks van het schip "hottaps" geplaatst, zodat ze sneller en in één keer kunnen leeggepompt worden. De drie opruimschepen -de Arca, Interballast 1 en Hebocat 7- blijven ter plaatse om olie op te ruimen indien nodig.

Overheid bergt de Flinterstar, maar wil kosten recupereren

De ministerraad heeft vandaag ook principieel beslist dat de federale overheid de gezonken Flinterstar zal bergen, gezien de hoogdringendheid. Tommelein zal daarvoor een overheidsopdracht in spoedprocedure opstellen, zodat de ministerraad kan beslissen aan wie de opdracht toegekend wordt.

De eigenaar van de Flinterstar, rederij Flinter, had 72 uur de tijd om een berger aan te stellen en een bergingsplan over te maken, maar eind vorige week deed de reder afstand van het schip. Dat houdt in dat de Belgische overheid, als oeverland, moet instaan voor de berging. Tommelein stak meteen de procedure in gang om een berger aan te duiden.

"De situatie is hoogdringend. We moeten de Flinterstar zo snel mogelijk bergen, want het wrak bedreigt ons milieu. Bovendien ligt het schip als het ware op de pechstrook van de autostrade. Langs de vaargeul Het Scheur passeren dagelijks een honderdtal grote schepen. We mogen absoluut geen risico's nemen", stelt Tommelein.

De ministerraad besliste om het schip te bergen, ook al moet het opdraaien voor de kosten. "Zoals ik reeds meermaals heb gezegd, zullen we als overheid de 'letter of abandonment' van de reder niet klakkeloos aanvaarden. We zullen er alles aan doen om de kosten maximaal te recupereren bij de eigenaar en/of de verzekeraar. We zullen ons daarvoor beroepen op een aantal bepalingen in de Belgische wet", benadrukt de staatssecretaris.

Flinterstar zit dieper vast in het zand

Er wordt nu zo snel mogelijk gezocht naar een berger. Tommelein hoopt aan de slag te kunnen zodra alle olie uit de Flinterstar is gepompt. Op dit moment ligt de opruiming stil door de woelige zee. "We hebben geen tijd te verliezen, want de stormmaanden komen eraan en dan wordt de berging veel moeilijker", besluit hij.

Door de woelige zee is de Flinterstar langzaam aan het breken. Het voorste deel van het schip zit daardoor dieper vast in het zand, wat goed is voor de stabiliteit.

Vandaag werden enkele kleine brokjes olie (enkele millimeters tot 2 cm groot) gevonden op het strand van Oostende. De Operationele Directie Natuurlijk Milieu heeft een staal van genomen om te onderzoeken of de micro-teerballetjes afkomstig zijn van de Flinterstar. De Civiele Bescherming en de brandweer controleren nu de stranden tussen Blankenberge en Koksijde.