Hogere verkeersbelasting op vervuilende auto's

De Vlaamse regering is het eens geworden over de hervorming van de verkeersbelasting. Die vergroening van de belasting zou volgend jaar 30 miljoen euro moeten opbrengen.

De "groenere" BIV (Belasting op de Inverkeerstelling) en de jaarlijkse verkeersbelasting die minister van Financiën, Begroting en Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) en haar collega van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) hebben voorgesteld, bestaat uit twee luiken. 

Enerzijds wordt de belasting op vervuilende diesel- en benzinewagens opgetrokken. De norm van de fiscale pk blijft behouden, maar wordt aangevuld met een bonus of een malus, al naargelang hoeveel de auto in kwestie vervuilt. Anderzijds worden die heffingen op "groenere" auto's op aardgas of elektriciteit dan weer verlaagd.

De nieuwe belasting gaat op 1 januari volgend jaar in en geldt enkel voor wagens die worden aangekocht dus zowel nieuwe als tweedehandsauto's. De verandering geldt niet voor auto's die al zijn ingeschreven. Volgend jaar zou die nieuwe belasting 30 miljoen euro moeten opleveren.

Bij de hervorming is rekening gehouden met zowel de uitstoot van het giftige NO2-gas, van CO2 en fijn stof. Die vervuiling is erg hoog in ons land in vergelijking met de rest van Europa. Niet toevallig heeft ons land ook veel dieselwagens. Van de 3,3 miljoen auto's in ons wagenpark zijn er nu ongeveer 62% van het type diesel.