Kernkabinet strijkt plooien over speculatietaks glad

Het kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de uitvoering van de speculatietaks. Particuliere beleggers die al binnen de zes maanden hun aandelen met winst verkopen, zullen 33 procent belasting moeten betalen. De maatregel slaat ook op speculatieve afgeleide producten van aandelen, het twistpunt binnen de regering.
Archieffoto

De speculatietaks is de belasting op de winst die beleggers boeken als ze hun aandelen binnen de zes maanden weer verkopen. De belasting maakt deel uit van de zogenoemde taxshift of belastingverschuiving die de federale regering heeft afgesproken en is ook de meest zichtbare vermogenswinstbelasting die de regering doorvoert, al gaat het over slechts 30 miljoen euro.

Over de speculatietaks was eigenlijk al een akkoord bereikt, maar kort na de communicatie over het akkoord over de taxshift werd duidelijk dat die speculatietaks niet iedereen tevreden stemde. Met name Open VLD uitte kritiek en stelde dat de speculatietaks "werkbaar" moest zijn.

Vicepremier Alexander De Croo verwoordde het voor aanvang van het kernkabinet zo: "We gaan iets uitwerken dat werkbaar is en niet een draak creëren waarvan iedereen na een jaar zal zeggen dat het veel inspanningen gevraagd heeft maar niet blijkt te werken." (nvdr: archieffoto bovenaan)

Afgeleiden van aandelen

De discussie binnen de regering ging erover of de speculatieve maar erg winstgevende afgeleiden van aandelen ook in die taks opgenomen moesten worden. CD&V vond van wel omdat "daar nog meer gespeculeerd wordt dan bij aandelen". Open VLD maakte echter bezwaar omdat die ingreep haar achterban van kleine beleggers zou raken.

Uiteindelijk heeft Open VLD, zo blijkt nu, die opname van de afgeleiden toch aanvaard en is een akkoord bereikt. De speculatietaks zal dus ook gelden voor afgeleide producten, opties en warrants. De precieze uitwerking van de regeling voor de vele soorten afgeleide beleggingsproducten is doorgeschoven naar een werkgroep.

De aangekondigde loonlastenverlagingen zullen dus voor een deel (30 miljoen euro) betaald worden met de speculatietaks op aandelen. Of zoals Open VLD-staatssecretaris Bart Tommelein twee dagen geleden in "Villa politica" al aankondigde: "Je krijgt niet alles wat je wil als partij. De speculatietaks hebben wij al aanvaard."

Bedreigt speculatietaks de optiemarkt?

De beurskrant De Tijd vreest intussen dat die speculatietaks een bedreiging gaat vormen voor de optiehandel op Euronext Brussel en dat terwijl de Belgische beleggers al weinig te bekoren is voor die opties die meestal riskanter zijn dan aandelen.

Concreet is een optie een recht om een aandeel tegen een bepaalde datum tegen een vastgestelde prijs te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie). Al naargelang de koersevolutie is daar dan geld mee te verdienen of te verliezen. Vaak worden opties echter gebruikt om het risico van een pakket aandelen af te dekken.

Probleem is dat die opties bij uitstek gebruikt worden op de korte termijn en dus onder die speculatietaks vallen. Die zou de particuliere belegger nu volledig kunnen wegjagen. 

Meest gelezen