Merkel legt permanent spreidingsplan weer op tafel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft op de EU-top in Brussel opnieuw het permanente spreidingsplan voor vluchtelingen op tafel gelegd. Merkel staat in eigen land onder zware politieke druk en probeerde het eerder door de Europese Commissie voorgestelde plan weer bespreekbaar te maken. Maar dezelfde landen die Juncker terugfloten, lagen ook nu weer dwars.

De lidstaten van de Europese Unie kwamen in de zomer overeen om in het totaal 160.000 vluchtelingen die recht hebben op internationale bescherming, over de EU te verdelen. Belangrijke nuance: de spreiding zou gebeuren op vrijwillige basis én het ging om een tijdelijk engagement.

Heel wat minder dus dan de Europese Commissie had gehoopt. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker had aangedrongen op een verplicht spreidingsplan en op een permanent mechanisme, om zo niet telkens op een noodplan te moeten terugvallen.

Kritiek in eigen rangen

Verschillende landen lagen echter dwars. Dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel het plan nu - tegen alle verwachtingen in - opnieuw op tafel heeft gelegd, heeft vooral met de politieke druk in eigen land te maken. Duitsland zag de voorbije maanden duizenden vluchtelingen het land binnenkomen. Er wordt verwacht dat er dit jaar 800.000 tot 1 miljoen vluchtelingen Duitsland zullen bereiken.

Merkel krijgt daarover kritiek in eigen land en in eigen rangen. Zo vindt de CSU, de conservatieve zusterpartij van Merkels CDU, dat de bondskanselier zich te gastvrij opstelt. Ook de eigen CDU-achterban mort en wil dat Merkel iets onderneemt om de toestroom af te remmen.

Hoe dan ook kreeg na Juncker ook Merkel nul op het rekest. De zelfde landen die Juncker terugfloten, zoals Hongarije, Polen en Slovakije, lagen ook nu dwars. Ze willen dat eerst wordt uitgevoerd wat al overeengekomen is. Een permanent spreidingsplan lijkt dus niet meteen voor morgen.

Volgens de Belgische eerste minister Charles Michel (MR) wordt de discussie over het permanente mechanisme op de top van december voortgezet.