Ongeveer 500 Belgen trokken al naar Syrië en Irak

Zowat 500 Belgen zijn al naar Irak en Syrië getrokken om daar te strijden. Dat zegt een delegatie van de VN-werkgroep die zich bezighoudt met het vraagstuk van de inzet van huurlingen. Er vertrekken steeds meer vrouwen en de drijfveren zijn zeer verschillend en tot op zekere hoogte persoonlijk.
De vlag van terreurgroep IS

"De werkgroep heeft tijdens haar vergaderingen en interacties vernomen dat ongeveer 500 buitenlandse strijders in Irak en Syrië uit België afkomstig is", klinkt het. 128 van hen zijn teruggekeerd naar ons land, 77 zijn omgekomen.

Het profiel van die buitenlandse strijders is zeer divers, luidt het. De gemiddelde strijder is rond de 23 jaar oud. Er vertrekken steeds meer vrouwen en de drijfveren zijn zeer verschillend en tot op zekere hoogte persoonlijk.

Enkele van de vastgestelde motieven zijn:

  • religieuze overtuiging
  • humanitaire redenen
  • de behoefte aan een gevoel erbij te horen en te worden geaccepteerd
  • het zoeken naar een bron van bestaan
  • het ontsnappen aan een crimineel verleden
  • avontuur

Eerste golf door Sharia4Belgium

Het vertrek van de strijders uit België verliep in verschillende golven. De eerste golf, in 2010, werd gekenmerkt door banden met Sharia4Belgium.

De tweede, in 2012, door werving door leeftijdsgenoten. Van 2014 tot nu verliep de werving door middel van informele netwerken van vrienden en familie en via sociale media.

Momenteel worden wervingsactiviteiten uitgevoerd door vrienden en familie uit Syrië, die worden betaald op basis van het aantal personen dat zij werven en of hun rekruten vervolgens trouwen.

"Nood aan gestructureerde herintegratie van terugkeerders"

De werkgroep deed ook een aantal aanbevelingen. Zo wees ze erop dat ons land bij de uitvoering van de maatregelen die het al nam, moet rekening houden met de eerbiediging van de mensenrechten, "met name wat betreft het recht op de persoonlijke levenssfeer, het recht op vrijheid van meningsuiting en vrij verkeer en recht op een nationaliteit".

Ze wijst er ook op dat er een gebrek is aan gestructureerde programma's voor de herintegratie en rehabilitatie van terugkeerders.

Daarnaast pleiten de VN-medewerkers voor een geïntegreerd nationaal plan. Dat is gezien de politiek complexe toestand "essentieel om te zorgen voor een doeltreffende samenwerking tussen de diverse betrokken instanties".