Paus Franciscus: "Onze wereld is vergiftigd"

Paus Franciscus heeft scherpe kritiek geuit op het huidige ecologische en economische systeem. Hij verwacht concrete resultaten van de klimaattop in Parijs, die in november plaatsvindt. "De besluiten van de top moeten door zoveel mogelijk landen worden gedragen en het algemeen welzijn op lange termijn nastreven", aldus de kerkleider in een interview met het Franse weekblad Paris Match.
YVES HERMAN

De paus zegt dat het huidige ecologische systeem op lange termijn onhoudbaar is. "Onze wereld is vergiftigd en het gaat er steeds sterker op achteruit. Wij hebben de inzet van allen nodig om de mens tegen zelfvernietiging te beschermen. Wij hebben nood aan nieuwe vormen van ontwikkeling, opdat zo veel mogelijk vrouwen, mannen en kinderen die nu onder honger, uitbuiting, oorlog of werkloosheid gebukt gaan in waardigheid kunnen leven."

In het interview is de kerkleider ook bijzonder scherp voor het huidige economische systeem. "Kapitalisme en winst zijn afgoden geworden, in plaats van hulpmiddel. Als geld en winst tegen elke prijs afgod worden en de hebzucht de basis vormt van het sociale en economische systeem, dan dreigt onze samenleving vernietigd te worden."

Wat het conflict in Syrië en Irak betreft, vraagt paus Franciscus ook om oog te hebben voor de oorzaken. "Wij mogen de huichelarij in de wereld niet uit het oog verliezen, waarbij de machtigen der aarde spreken over vrede, maar in het geheim wapens verkopen", aldus de kerkleider.