Positief advies voor behoud voetgangerszone in Brussel

De overlegcommissie van de stad Brussel, waarin de verschillende instanties bevoegd voor de gemeentelijke ruimtelijke ordening zitten, heeft een unaniem positief advies verleend om de voetgangerszone op een aantal grote Brusselse lanen in het centrum te behouden. De overlegcommissie formuleerde wel een aantal voorwaarden.

De voetgangerszone op de Anspachlaan in Brussel werd eind juni ingevoerd, met de belofte om het project te evalueren en eventueel bij te sturen. Vrijdag kwam er alvast een positief advies van gemeentelijke instanties die bevoegd zijn voor ruimtelijke ordening, waarin vertegenwoordigers van de stad zitten, naast ambtenaren van onder meer Leefmilieu Brussel, Citydev en Brussel Mobiliteit.

Hun advies telt 34 pagina's en somt ook een aantal voorwaarden op voor de voetgangerszone. Maar geen enkele stelt het project fundamenteel in vraag. Het gaat voornamelijk om kleine aanpassingen hier en daar, een andere keuze van ondergrond, extra groen, de toegang voor bedrijven uit de buurt of het plaatsen van fietsstallingen. Heel wat buurtbewoners hadden de afgelopen weken kritiek geuit, onder meer over het gebrek aan studie en overleg, en die opmerkingen staan ook in het rapport.

De herinrichting van de zone zou op termijn 20 miljoen euro kosten, ten laste van Beliris (samenwerking gewest en federaal, nvdr).