Turkije krijgt Europees geld voor steun in vluchtelingencrisis

De Europese Commissie en Turkije hebben afgelopen nacht een principeakkoord gesloten over een gezamenlijke aanpak van de vluchtelingencrisis. Turkije zal Europa helpen bij het inperken van de vluchtelingenstroom, in ruil krijgt het Europees geld om de vluchtelingenkampen in eigen land beter uit te rusten en kan er gepraat worden over soepelere visumregels.

De rol van Turkije in de hele vluchtelingenproblematiek is niet te onderschatten. Veel vluchtelingen uit Syrië en Irak proberen via Turkije Europa binnen te komen.

De Europese Commissie heeft nu een principeakkoord met Turkije om die vluchtelingenstroom samen aan te pakken. Turkije zal zich inzetten om meer vluchtelingen tegen te houden. De EU en Turkije kwamen ook overeen om de grensbewaking tussen Turkije en de Aziatische buurlanden te coördineren.

In ruil krijgt Turkije Europees geld om de vluchtelingenkampen in eigen land beter uit te rusten. In Turkije leven naar schatting twee miljoen Syrische vluchtelingen in tentenkampen. Betere huisvesting en verzorging daar zou de vluchtelingen moeten tegenhouden om naar Europa door te reizen.

3 miljard

Turkije hoopt op 3 miljard euro, maar dat bedrag wilde Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker niet bevestigen. Hij wou enkel kwijt dat vicevoorzitter Frans Timmermans de komende dagen verder met Turkije over de financiële ondersteuning zal onderhandelen.

Turkije zou ook zicht hebben op soepelere visumregels voor zijn inwoners die naar EU-landen willen reizen. Daar lopen nu onderhandelingen over, die versneld zouden worden.

Beslist is het alleszins nog niet, en een algemene liberalisering zit er zeker niet aan te komen, zo zei premier Charles Michel: "Een algemene liberalisering van de visa is niet aan de orde, maar als er voor de zakenman of studenten specifieke akkoorden tussen Europa en Turkije kunnen zijn, waarom niet?"

"Belangrijke stap"

Donald Tusk, de permanente voorzitter van de Europese Raad, noemde het samenwerkingsakkoord met Turkije een "belangrijke stap". De Pool herhaalde wel dat de overeenkomst "enkel zin heeft als het ertoe leidt dat de vluchtelingenstromen onder controle worden gebracht". "Wij helpen jullie als jullie ons helpen", klonk het.

Of het akkoord ook positieve weerklank zal hebben in de aanslepende toetredingsonderhandelingen tussen Turkije en EU, is absoluut onzeker. De Europese leiders lieten daarover niet in hun kaarten kijken. In de slotconclusies van de top staat enkel dat "het toetredingsproces nieuwe kracht moet krijgen met het oog op vooruitgang in de onderhandelingen binnen het bestaande kader".