Uw Nederlands is behoorlijk "chill"

De Vlamingen zijn goed mee met de nieuwe woorden in het Nederlands. Dat blijkt uit de taaltest van Radio 1, de UGent en De Standaard. Bijna 150.000 mensen namen deel aan de onlinetest. Ze haalden gemiddeld een score van 75 procent. Twintigers en dertigers scoren het best.

Elk jaar worden er nieuwe woorden opgenomen in het Groene Boekje, denk maar aan "meme", "onesie" of "kubb". Maar hoeveel van de nieuwe woorden die jaar na jaar onze woordenschat verrijken, kent de Vlaming echt? Om dat te onderzoeken moesten deelnemers aan de test nieuwe woorden in de juiste context plaatsen.

Wat blijkt? Vlamingen zijn goed mee met de nieuwe woorden. Gemiddeld halen de deelnemers een score van 75 procent. Woorden die bijna iedereen kent zijn "selfie" (100%), "skypen" (99%), "swipen" (97%) en "zumba" (96%). Veel minder gekend zijn "oxi" (45%), "couchsurfing" (40%) en "phubbing" (27%).

Twintigers en dertigers boven

Twintigers en dertigers scoren het best op de test. "Vanaf 35 à 40 neemt de kennis af", zegt Marc Brysbaert van de UGent. Volgens hem is dat te verklaren doordat twintigers vaak nog niet aan een gezin begonnen zijn en dus de meeste tijd hebben om zich open te stellen voor nieuwe kennis en nieuwe ervaringen.

Wat daarbij wel opvallend is, is dat oudere mensen beter scoren op typische nieuwswoorden zoals "oxi", dat in het nieuws kwam door het Griekse referendum eerder dit jaar. "Oudere mensen nemen nieuwe woorden vooral over uit de kranten, jongeren lezen die minder."

Antwerpenaren zijn het "chillst"

De regionale verschillen in de testresultaten zijn erg klein. De Antwerpenaren scoren het best, maar het verschil is amper een halve procent. West-Vlamingen scoren het laagst. “Vermoedelijk is dat omdat West-Vlamingen nog heel sterk aan het West-Vlaams gebonden zijn", verklaart professor Brysbaert.