Vakbonden keuren pensioenakkoord goed

De drie vakbonden hebben zich akkoord verklaard met het akkoord van de Groep van Tien, onder meer over de aanvullende pensioenen. De werkgevers hadden dat al eerder gedaan. De bonden eisen wel dat de regering het akkoord helemaal uitvoert en niet enkel de delen die haar goed uitkomen.

Het belangrijkste luik van het akkoord gaat over het aanvullend pensioen. Het miniumrendement daarop gaat vanaf volgend jaar naar omlaag tot minimaal 1,75 procent. De nieuwe berekeningsmethode houdt rekening met de langetermijnrente en omdat die momenteel erg laag staat daalt het rendement tot 1,75 procent.

Die nieuwe minimumrente is grosso modo de helft van de rente die werknemers tot nu toe kregen op wat werknemers via hun werkgevers sparen voor hun oude dag. Maar dat minimum ligt wel nog een pak hoger dat de huidige langetermijnrente. In die zin is het akkoord een evenwichtig compromis tussen vakbonden en werkgevers.

De nieuwe, lagere minimumrente van 1,75 procent zal vanaf volgend jaar van toepassing zijn voor nieuwe stortingen voor het aanvullend pensioen (zowel in lopende als in nieuwe contracten). Voor de stortingen uit het verleden daarentegen blijven de oude, hogere minimumrentes van minstens 3,25  procent behouden, en dat tot de betrokken werknemers met pensioen gaan en het spaarpotje dat ze tot nu toe hebben opgebouwd, uitgekeerd krijgen. Dat is toch wat de sociale partners in principe overeengekomen zijn.

Regering moet akkoord nog goedkeuren

De werknemers zullen hun aanvullend pensioen wel pas op hun 63 jaar kunnen opnemen, tot nu toe was dat op 60 jaar. In het akkoord zijn wel enkele uitzonderingen opgenomen. Wie volgend jaar minstens 58 is, zal zijn aanvullend pensioen nog op 60 jaar kunnen opnemen. En dat geldt ook voor bruggepensioneerden van 55 en ouder die tot voor kort ontslagen zijn in het raam van een bedrijfsherstructurering.

De tekst bevat voorts een regeling over de beschikbaarheid van deeltijds werkenden met een aanvullende werkloosheidsuitkering. Die zullen onder bepaalde voorwaarden actief op zoek moeten gaan naar een baan.

Het akkoord binnen de G10 moet nog door de regering goedgekeurd worden. De vakbonden hameren er daarbij op dat het akkoord één en ondeelbaar is. Zij willen uitdrukkelijk niet dat de regering alleen bepaalde delen uit het akkoord, bijvoorbeeld over het aanvullend pensioen, overneemt, en andere stukken niet. Het akkoord moet volledig uitgevoerd worden, zeggen de vakbonden die daarvoor ook op steun rekenen van de werkgevers.