"Mensen die het écht moeilijk hebben, moet je ontlasten"

De nieuwe prijsverhoging voor elektriciteit kan niet op veel bijval rekenen. Vooral het bedrag van 100 euro per gezin, ongeacht het aantal gezinsleden, het inkomen of het verbruik, stuit armoede-, welzijnsorganisaties en vakbonden tegen de borst. "Er zijn mensen die het écht moeilijk hebben, hen moet je net ontlasten", is de boodschap.

De Vlaamse regering wil de historische schuld van de groenestroomcertificaten wegwerken met een nieuwe heffing op elektriciteit. Die geldt per afnamepunt voor elektriciteit. Om te bepalen hoe groot de heffing is, wordt gewerkt met "schijven". Wie minder dan 5 MWh afneemt betaalt 100 euro, wie tussen 5 en 10 MWh zit, betaalt 130 euro.

Een gemiddeld Vlaams gezin, met 2 ouders en 1 kind, verbruikt volgens de VREG zo'n 3,5 MWh per jaar. Voor de meeste mensen zal er dus 100 euro bij komen op de factuur. Er zijn ook sociale correcties. Beschermde klanten en klanten met een budgetmeter (in totaal zo'n 220.000 gezinnen) betalen jaarlijks 25 euro.

Dat de kosten van de heffing per schijf worden vastgelegd en dus niet lineair stijgen, stuit op onbegrip bij de Bond Beter Leefmilieu, ABVV, ACV en Samenlevingsopbouw. "De regering beslist opnieuw om bedrijven te ontzien en legt het leeuwendeel van de kosten bij de gezinnen. Een gezin zal in verhouding meer dan 50 keer meer betalen dan een groot bedrijf. Dat wordt niet onderbouwd."

Ook het Netwerk Tegen Armoede deelt de bezorgdheid. Het gaat om een vast bedrag per gezin, ongeacht het aantal gezinsleden, het inkomen of het verbruik, en daar heeft de organisatie problemen mee. "Wij pleiten er altijd voor dat als men mensen belast of factureert, de sterkste schouders daar meer bijdragen dan de mensen die het moeilijk hebben", zegt coördinator Frederic Vanhauwaert. "Er zijn veel mensen die het écht moeilijk hebben. Die moet je zoveel mogelijk ontlasten."