"Monopolie De Lijn openbreken voor een beter openbaar vervoer"

Groen heeft haar visie op het openbaar vervoer uitgewerkt. De partij vindt dat het openbaar vervoer meer vanuit de vraag van de reizigers moet vertrekken en minder vanuit het aanbod. "Inspiratie daarvoor vonden we in Nederland", zegt Vlaams parlementslid Björn Rzoska (foto).
Nicolas Maeterlinck

"Privémaatschappijen die het schoolvervoer doen in opdracht van De Lijn, mogen dat alleen doen op schooluren. Daarbuiten staan die bussen stil", zegt Vlaams parlemenstlid Bjorn Rzoska. "Die busmaatschappijen moeten ook kunnen rijden op momenten buiten het schoolvervoer. Nu gaat dat niet omdat De Lijn het monopolie heeft op openbaar vervoer. Dat willen we openbreken."

Utrecht als voorbeeld

Groen haalde de mosterd voor de nieuwe visie op openbaar vervoer in Nederland. Meer bepaald in Utrecht. Daar is naast het klassieke openbaar vervoer, ook plaats voor privé-initiatieven. Dat moet bij ons ook kunnen, vindt Rzoska.

"In Utrecht hebben ze het model omgedraaid en vertrekken ze vanuit de reiziger. Je kunt een centrale bellen en binnen het uur lossen ze je mobiliteitsprobleem op. Zeker in de landelijke gebieden. Dat is voor een stuk de filosofie die ook wij naar voor willen schuiven om van dat openbaar vervoer een succesverhaal willen maken. We moeten veel meer vertrekken vanuit de gebruiker."