Meer ervaringsdeskundigen om armoede te bestrijden

Het inzetten van ervaringsdeskundigen als brug tussen de overheid en mensen die in armoede leven, is wel degelijk zinvol. Dat blijkt uit een evaluatie door onderzoekers van de universiteiten van Gent en Luik. Ter gelegenheid van de internationale dag van de strijd tegen armoede, vestigt de POD Maatschappelijke Integratie nog eens extra aandacht op het belang van ervaringsdeskundigen.

Voor wie in armoede leeft, is het niet evident om met de overheid in contact te komen. Niet alleen is er het sociaal isolement, ook de communicatie is niet altijd even duidelijk. Onder meer omdat websites en brochures soms moeilijke woorden gebruiken.

Om de dienstverlening te verbeteren, zet de federale overheid sinds 10 jaar ervaringsdeskundigen in: mensen die zelf ondervonden hebben wat het betekent om in armoede te leven. Ze moeten hun lotgenoten doorheen de soms complexe papierwinkel loodsen.

Moeilijke start, goede resultaten

Het is de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie die de ervaringsdeskundigen detacheert naar de verschillende federale overheidsdiensten. "De start was niet eenvoudig", zegt voorzitter van de POD Julien Van Geertsom. "Maar na 10 jaar is de balans positief. Overheidsdiensten staan nu meer open en hebben een beter zicht op hoe je moet omgaan met mensen die in armoede leven." Een evaluatie van de universiteiten van Gent en Luik bevestigt het nut van ervaringsdeskundigen in overheidsdiensten.

Adminstratie bijsturen

Er zijn momenteel 24 ervaringsdeskundigen aan de slag. "Hun aantal gaat binnenkort verdubbelen", zegt Van Geertsom. "Er is een akkoord met het RIZIV dat 24 mensen gaat aanwerven voor de gezondheidssector. En voorts is er een akkoord met de FOD Financiën, waar mensen bij de belastingdienst zullen aangetrokken worden."

Eén van de 24 ervaringsdeskundigen is Maria Hebbelinck. "Wat ik eerst en vooral geleerd heb, is mijn zelfvertrouwen te herstellen. Bij de FOD Economie help ik ambtenaren om brieven en websites voor iedereen leesbaar te maken. Die mensen hebben wel goede bedoelingen. Maar niet alles is afgestemd op wie in armoede leeft. Daar kan ik vanuit mijn eigen ervaring in bijsturen", vertelde ze in "Bonus".