"Fraudeboetes om pro-Deoadvocaten te betalen"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil het geld van boetes voor fiscale, financiële en economische fraude gebruiken om pro-Deoadvocaten te betalen. Dat heeft hij gezegd in "De zevende dag". De gesprekken daarover starten volgende week. Daarnaast zullen deurwaarders binnenkort ook veel meer en veel makkelijker elektronisch kunnen werken.

Afgelopen week keurde het federale parlement een zogenoemd Potpourri-wetsvoorstel goed, een pakket van diverse maatregelen waarmee minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een aantal procedures in het burgerlijk procesrecht wil versnellen. Een ander Potpourri-voorstel dat zich toespitst op strafprocesrecht, is door de ministerraad goedgekeurd en moet nu nog ter stemming naar het parlement. Volgende week starten in de interkabinettenwerkgroep besprekingen over nóg een Potpourri-voorstel van Geens. In "De zevende dag" lichtte de minister al een tipje van de sluier daarvan op.

Zo zullen gerechtsdeurwaarders in de toekomst veel meer en veel makkelijker elektronisch moeten gaan werken. "Er komt een zogenoemd elektronisch betekenisplatform", zegt Geens. "Dat betekent dat deurwaarders hun opdrachten van de griffie voortaan elektronisch zullen krijgen. Zij zullen hun exploten ook via mail aan mensen kunnen laten betekenen, als die daar vooraf hun toestemming voor gegeven hebben. Dat betekent een enorme besparing in tijd en papier."

Daarnaast wil Geens ook meer middelen creëren voor pro-Deoadvocaten, die mensen verdedigen die zich geen advocaat kunnen veroorloven. De voorbije jaren was er altijd te weinig geld om de pro-Deoadvocaten te vergoeden. De minister wil dat oplossen door een speciaal fonds op te richten waarin het geld van boetes voor fiscale, financiële en economische fraude gestort wordt. Daaruit kan geput worden om pro-Deoadvocaten te betalen.

Daarnaast moet er ook een extra heffing komen op de minnelijke schikking die bij het afkopen van fraudezaken gesloten wordt. "We zoeken een compensatie bij wie het systeem bedriegt", zegt Geens.