Brussel stelt begroting in evenwicht voor

De Brusselse regering is er dit weekend andermaal in geslaagd een begroting in evenwicht af te leveren voor 2016. Dat was de boodschap die de regeringsploeg vanavond op een persconferentie heeft gebracht. Daarnaast werd ook een akkoord bereikt over een fiscale hervorming (de Brusselse taxshift), het meerjareninvesteringsplan van de MIVB, het behoud van de prijs van de dienstencheque op 9 euro tot 2020, de hervorming van de steun aan ondernemingen en de invoering van een verplicht inburgeringstraject.
Celine Fremault, Rudi Vervoort, Guy Vanhengel en Pascal Smet.

De Brusselse begroting 2016 is in evenwicht geland, gekoppeld aan een fiscale hervorming die de koopkracht van de Brusselaars merkelijk verhoogt. De fiscale hervorming gebeurt in twee stappen, deels in 2016, deels in 2017. In 2016 verdwijnt de forfaitaire gewestbelasting van 89 euro en de heffing van 1 procent op de personenbelastingen. De onroerende voorheffing verhoogt met 12 procent, maar de Brusselaars krijgen op deze verhoging een korting van 120 euro.

Van 2016 worden de schenkingsrechten voor onroerende goederen verlaagd, zoals dat dit jaar het geval was in Vlaanderen. Schenkingen van onroerend goed in rechte lijn worden daardoor bijzonder voordelig.

De Brusselse regering schrapt de woonbonus in 2017. Elke koper van zijn eigen woning in Brussel krijgt een korting van 22.500 euro op de registratierechten. De vermindering wordt geplafonneerd tot aankopen van 500.000 euro, verduidelijkte minister Guy Vanhengel. Boven dat plafond betaalt men de gewone registratierechten die in Brussel 12,5 procent bedragen.Tot een aankoop van 175.000 euro (bijvoorbeeld een studio) betaalt men geen registratierechten meer.  In 2017 wordt de personenbelasting bovendien bijkomend met een half procent verlaagd.

Die maatregelen moeten wonen in Brussel goedkoper en dus aantrekkelijker maken

De dienstencheques blijven voor de rest van de legislatuur 9 euro kosten. Hun aftrek wordt beperkt tot 15 procent.

MIVB

De tarieven van de MIVB worden geblokkeerd. Ze stijgen niet. Gezinnen met kinderen zullen zelfs een kostenverlaging kennen voor de schoolabonnementen van 70 euro. Voor een eerste kind zullen ze immers 50 euro betalen in plaats van 120 euro. Het tweede schoolabonnement in een gezin blijft op 50 euro. Voor derde en meer kinderen blijven schoolabonnementen gratis, zoals nu reeds het geval is.

De regering raakte het ook eens over een investeringsplan voor de komende tien jaar van de MIVB ter waarde van 5,2 miljard euro.

Ook in Brussel wordt een inburgeringscontract verplicht. Voor 2016 worden middelen vrijgemaakt voor de inburgering van 7.000 nieuwkomers.