Vilvoorde eist erkenning als centrumstad, "anders naar de rechtbank"

Het Vilvoordse schepencollege eist de erkenning van Vilvoorde als centrumstad. Als bij de verdeling van het Gemeentefonds begin 2016 blijkt dat die erkenning nog geen feit is zal Vilvoorde dit besluit aanvechten voor de Raad van State. Aanleiding is het recente schrappen door de Vlaamse regering van de compensaties voor de verlaging van de onroerende voorheffing voor bedrijven, een maatregel die de stad op jaarbasis 500.000 euro kost.

Vilvoorde is van oordeel dat de niet-erkenning als centrumstad een schending inhoudt van het gelijkheidsprincipe uit de Grondwet. Er is volgens het stadsbestuur immers geen enkele objectieve reden waarom het deze erkenning niet krijgt. De niet-erkenning betekent bovendien een groot financieel verlies voor de stad. "We willen, desnoods via de rechtbank, eenzelfde bijdrage verkrijgen als centrumstad Turnhout met name 18,8 miljoen euro, in plaats van de 10,9 miljoen euro die we in 2014 kregen", aldus burgemeester Hans Bonte (SP.A). Sinds kort telt Vilvoorde overigens meer inwoners dan Turnhout.

Bonte herinnerde eraan dat toenmalig burgemeester Jean-Luc Dehaene (CD&V) al in 2007 eiste dat Vilvoorde zou erkend worden als centrumstad en dat ook de gemeenteraden en de burgemeesters van Halle-Vilvoorde verenigd in het Toekomstforum hier in het verleden al op aandrongen. "Geen enkele Vlaamse stad kende de voorbije 10 jaar een even grote bevolkingsgroei als Vilvoorde en tussen nu en 2025 wordt een nieuwe stijging verwacht van meer dan 15 procent. Deze groei plaatst Vilvoorde voor de enorme opdracht om voldoende voorzieningen en infrastructuur te voorzien, maar de middelen hiertoe ontbreken", aldus Bonte.

"Discriminerende behandeling van Vilvoorde"

Vilvoorde slankte de afgelopen jaren immers in diverse besparingsrondes het administratief apparaat fors af en paste een zerobudgetting toe. Vilvoorde eist dan ook de intrekking van de nieuwe Vlaamse besparingsmaatregel ten aanzien van gemeenten. "Deze aderlating zal de stad in een onomkeerbare budgettaire problemen brengen. Als de Vlaamse regering ervoor opteert om Vilvoorde een volwaardige Vlaamse stad in de rand van Brussel te laten blijven, is het hoogdringend dat de discriminerende behandeling van Vilvoorde ten opzichte van andere centrumsteden weggewerkt wordt", aldus Bonte.

In een reactie laat oppositiepartij CD&V-Vilvoorde weten dat het eveneens sterk voorstander is van de erkenning van Vilvoorde als centrumstad. "Het is toch de logica zelf. Vilvoorde is de snelst groeiende stad van Vlaanderen, terwijl de stad geconfronteerd wordt met een serieuze achterstand op vlak van welzijnsvoorzieningen en met belangrijke uitdagingen inzake integratie kampt", aldus Peter Van Kemseke. De partij is blij met het extra geld dat Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) een tijd terug vrijmaakte voor scholenbouw in Vilvoorde, maar wijst erop dat enkel een erkenning als centrumstad voor een duurzame oplossing en bijhorende miljoenen euro aan subsidies kan zorgen.

Meest gelezen