Drinkwater soms niet zo zuiver als gedacht

De collega's van "Terzake" hebben de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen en Brussel laten analyseren. Daaruit blijkt dat zes van de dertig stalen niet tegemoetkomen aan de Europese normen. Acuut gevaar is er niet, maar er blijven wel vragen over de risico's op lange termijn.

De vakgroep Organische Chemie van de UGent had eerder al overblijfselen van geneesmiddelen in het oppervlaktewater in de stad gevonden. Die groep heeft nieuwe meettechnieken ontwikkeld en die tonen aan dat er steeds meer microscopisch kleine deeltjes van onder meer medicijnen in het oppervlaktewater zitten.

Volgens professor Kristof Demeestere (UGent) zit het probleem bij de zuiveringsinstallaties voor afvalwater. Die zijn eigenlijk niet gebouwd om micropolluenten zoals uit geneesmiddelen uit het afvalwater te verwijderen. Daar worden de restanten grotendeels afgebroken, maar het is best mogelijk dat er nog steeds deeltjes in het water achterblijven, zij het dan in zeer lage concentraties, aldus professor Demeester.

De collega's van "Terzake" hebben daarop zelf dertig stalen genomen van kraantjeswater, verspreid over alle Vlaamse provincies en Brussel en die stalen werden geanalyseerd in het erkende laboratorium Derva in Heusden.

Daarin werden geen geneesmiddelen gevonden, maar wel voldeden zes van de dertig stalen niet aan de Europese drinkwaternormen. In één staal werden coliforme bacteriën gevonden, die in uitwerpselen voorkomen en er loopt dus iets fout op hygiënisch vlak, ofwel bij het binnenkomend water ofwel bij de waterleiding zelf, maar hoe dan ook was dit staal niet drinkbaar.

Die concentraties zijn meestal zo laag dat er geen acuut gevaar is, maar het is niet duidelijk wat de risico's zijn van blootstelling op langere termijn. De drinkwatermaatschappijen verzekeren dat ons drinkwater voldoet aan alle Europese regels, maar voor micropolluenten en ziektekiemen zijn er geen absolute normen en dus roepen onderzoekers op om daar nu snel werk van te maken.

Meest gelezen