Eneco bouwt zijn eerste windmolens met burgercoöperatie

Elektriciteitsleverancier Eneco en de Gentse energiecoöperatie EnerGent investeren samen in twee windmolens in Melle. Het project past in het Oost-Vlaamse windplan, dat rechtstreeks burgerparticipatie stimuleert.

Eneco kreeg een vergunning om op landbouwterreinen langs de E40 in Melle twee windturbines te bouwen met een tiphoogte van maximaal 186 meter. De turbines komen tegenover drie bestaande windmolens langs de snelweg en moeten een hoeveelheid elektriciteit opwekken die overeenkomt met het verbruik van 4.500 gezinnen. De bouw is gepland na de zomervakantie 2016. Eind dat jaar of begin 2017 zouden ze operationeel zijn.

Draagvlak vergroten door burgerparticipatie

Eneco richt een projectvennootschap op die het windpark zal bouwen. Met EnerGent werd vastgelegd dat Eneco de bouw en de daaraan verbonden risico's op zich neemt, tot aan de voorlopige oplevering. Daarna wordt EnerGent medevennoot met minstens twintig procent aandelen. De Gentse energiecoöperatie zal daarvoor een bedrag tussen 600.000 en 700.000 euro moeten ophalen onder haar coöperanten.

Voor dit project werkt Eneco voor het eerst samen met een coöperatieve. Dat gebeurt via rechtstreekse participatie. "Omdat het de balans tussen lusten en lasten van zo'n project eerlijker verdeelt tussen ontwikkelaars en omwonenden", zegt EnerGent-voorzitter John Vandaele.

Meest gelezen