Gewezen topdiplomaat baron Dominique Struye de Swielande overleden

Gewezen topdiplomaat Dominique Struye de Swielande is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij was al een tijdlang ernstig ziek. Baron Struye was onder meer Belgisch ambassadeur in Duitsland, de Verenigde Staten en Congo en permanent vertegenwoordiger van België bij de NAVO. Hij werkte ook als adviseur op verschillende CVP-kabinetten, onder meer voor Leo Tindemans, Mark Eyskens en Jean-Luc Dehaene.
BELGA/DOPPAGNE

Als doctor in de rechten begon de in Gent geboren Struye in 1974 aan een carrière in de Belgische diplomatie. Na passages in Oostenrijk, Nigeria, Zimbabwe en Zaïre gaat hij in 1984 werken op het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Leo Tindemans. Drie jaar later wordt hij consul-generaal en plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger voor België bij de Verenigde Naties in Genève.

Begin jaren 90 stelt minister van Buitenlandse Zaken Mark Eyskens Struye aan als kabinetschef. Later wordt hij diplomatiek raadgever bij premier Jean-Luc Dehaene en kabinetschef bij staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels.

In 1997 wordt Struye ambassadeur in Duitsland. In 2002 wordt hij permanent vertegenwoordiger bij de NAVO. Vier jaar later wordt hij ambassadeur in de VS. In 2009 werd hij ambassadeur in Congo, waarmee ons land toen een diplomatieke crisis doormaakte. Een jaar later mag hij in Kinshasa het bezoek voorbereiden van koning Albert II en koning Paola, naar aanleiding van de 50e onafhankelijkheidsverjaardag van Congo.

Dominique Struye de Swielande ging in 2012 met pensioen. Een jaar later verleende koning Albert hem de adellijke titel van baron.