Van Overtveldt: "Geen gat in de taxshift"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zegt dat er geen sprake is van een "gat in de taxshift". Hij reageert daarmee op een interview met zijn collega van Begroting Sophie Wilmès (MR) in Le Soir. Oppositiepartijen Groen en SP.A schieten met scherp op de regering naar aanleiding van dat bericht.

"Er is geen sprake van een gat in de taxshift", zegt Van Overtveldt. "De taxshift is volledig gefinancierd tot en met 2018. We bieden werknemers en werkgevers een perspectief op lagere belastingen."

De begroting moet wél worden opgevolgd, zegt de minister. "Om een evenwicht te hebben in 2018 zullen nog bijkomende maatregelen nodig zijn. De 2 miljard euro die vandaag geciteerd wordt, is echter niet correct. Dat cijfer houdt bijvoorbeeld geen rekening met de zeer voorzichtig ingeschatte terugverdieneffecten. De afspraak in de regering, zoals bevestigd door de premier, is dat we de begroting op traject houden via besparingen en via het op koers houden van de structurele hervormingen. Daarvoor zal er door de premier een monitoringcomité geïnstalleerd worden dat deze hervormingen nauwgezet opvolgt."

De kritiek van de oppositie dat belastingverhogingen nu al in werking treden terwijl de lastenverlagingen op zich laten wachten, raakt volgens Van Overtveldt "kant noch wal". "Een aantal belastingverlagingen, zoals de verhoging van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten en de verhoging van de werkbonus zijn immers al geruime tijd in voege. Mensen merken de verlagingen nu al en dat zal nog gevoelig versterkt worden vanaf de eerste loonbrief van januari 2016. Daar komt ook nog extra competitiviteit bovenop doordat we arbeid algemeen een pak goedkoper te maken voor werkgevers."

Van Overtveldt zegt dat oppositiepartij SP.A "in deze weinig recht van spreken heeft". "Deze regering hervormt, bespaart en laat de lasten op arbeid dalen. Vorige regeringen financierden uitgaven met schulden, of financierden gewoon helemaal niet, zoals met het competitiviteitspact. Wij zeggen eerlijk dat de lastenverlagingen op arbeid inderdaad elders gecompenseerd moeten worden. Dat is eerlijk en transparant."

"Financiering taxshift is nog niet rond"

Van Overtveldt reageert nu dus op de uitspraak van minister van Begroting Sophie Wilmès (MR). Die had gisteren in een interview met de Franstalige krant Le Soir gezegd dat de taxshift nog niet helemaal gefinancierd is. Volgens de opvolgster van Hervé Jamar in de regering-Michel is er een gat van meer dan 2 miljard euro.

"Men wist al dat er een oefening moest gebeuren voor 2017, 2018 en 2019. Men wist ook al dat de maatregelen van 2020 zijn vervroegd naar 2019, goed voor 1 miljard euro. En het optrekken van de koopkracht in 2018 kost 150 miljoen euro", aldus Wilmès.

"Dat is allemaal nog niet gefinancierd, maar dat is geen geheim", zei de minister van Begroting. Ze verzekerde in het interview dat de budgettaire middelen die nodig zijn voor de hervormingen tijdig zullen worden gevonden.

"Dit ruikt naar amateurisme"

De oppositiepartijen SP.A en Groen zijn kritisch voor Wilmès en de federale regering. "De regering belooft veel miljarden aan lastenverlagingen, maar dan na 2018. Of zelfs na 2020. De voordelen voor de gezinnen blijven vage beloftes. Voor meer dan de helft van de beloofde lastenverlaging is er geen geld, zo blijkt nu", zegt SP.A-Kamerlid Karin Temmerman.

"De lasten daarentegen laten zich onmiddellijk voelen. De extra belastingen hakken immers onmiddellijk in op de koopkracht van gezinnen en alleenstaanden. De suikertaks, die geen suikertaks blijkt te zijn, is het laatste voorbeeld van een lange rij maatregelen voor een taxshift die er geen is."

Eenzelfde geluid is te horen bij Kristof Calvo van Groen. "Dit ruikt naar amateurisme. Wanneer gaat federale regering het volledig becijferde plaatje nu eens op tafel leggen? De premier en de minister van Financiën verkondigen overal dat de lasten voor iedereen zullen dalen, maar de middelen ervoor zijn nog niet gevonden. En dat terwijl burgers nu al geconfronteerd zijn met tal van facturen en belastingverhogingen."

Meest gelezen